Начало / Новини / Новини и събития / Доц. д-р Първан Първанов беше избран за декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет

   
Доц. д-р Първан Първанов беше избран за декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 20 януари 2017 г., доц. д-р Първан Първанов беше избран за декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Кандидатурите за поста декан бяха четири – на доц. д-р Първан Първанов, проф. д-р Красен Стефанов, проф. д-р Маруся Божкова и доц. д-р Асен Божилов. Бяха проведени 2 тура на гласуване. Доц. д-р Първанов беше избран с 90 гласа „за“.

Доц. д-р Първан Първанов завършва Факултета по математика и информатика на Софийския университет със специализация „Числени методи“ през 1992 г. От 1993 до 1997 година е аспирант в катедра „Числени методи и алгоритми“ на Факултета. През 2000 г. защитава дисертация на тема: “Оценки на грешката на запазващи формата приближения”.

1-1

От 1996 до 2000 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в катедра Висша математика“ на ВТУ „Тодор Каблешков“. От 2000 до 2001 г. е главен асистент в катедра „Висша математика“ на УАСГ. От 2001 до 2011 г. е главен асистент в катедра “Математически анализ” във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. През 2011 г. е избран за доцент в същата катедра.

Бил е заместник-декан по учебната част на Факултета по математика и информатика (2013-2015г.), председател на комисия по провеждане на кандидатстудентската кампания през 2014, 2015 и 2016 г. и председател на комисии по провеждане на държавен изпит за специалностите от направление „Математика“.

Доц. Първанов е ръководител на отбори на Факултета по математика и информатика на всички национални студентски олимпиади по математика и на международни състезания от 2002 г. насам. Бил е академичен наставник на сп.”Информатика”.

Чете лекции по диференциално и интегрално смятане, анализ на функция на една променлива и др. в бакалавърски програми на Софийския университет.

Ръководител на проекти към Фонда за научни изследвания на Софийския университет от 2010 г. досега.

Научните му интереси са в областите на теория на функциите, теория на апроксимациите, линейни положителни оператори, апроксимации с ограничения и теглови апроксимации.

Автор е на 10 научни публикации.