Начало / Новини / Календар / Юбилейна международна научна конференция „Комуникацията и медиите на XXI век: образователни и професионални предизвикателства“ във Факултета по журналистика и масова комуникация

Онлайн в платформата за видеоконферентна връзка Microsoft Teams

Факултетът по журналистика и масова комуникация отбелязва 70-годишнината от създаването на университетската специалност „Журналистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Академичното образование по журналистика в България започва през учебната 1952-1953, когато в Софийския университет е открита специалността Журналистика, прераснала по-късно в отделен факултет – Факултетът по журналистика и масова комуникация.

В рамките на честванията на тази значима годишнина Факултетът по журналистика и масова комуникация организира на 27 и 28 октомври 2022 г. Юбилейна международна научна конференция „Комуникацията и медиите на XXI век: образователни и професионални предизвикателства“, посветена на 70-годишнината от основаването на специалността „Журналистика“. Събитието ще се състои онлайн в платформата за видеоконферентна връзка Microsoft Teams. Пълната програма на конференцията е публикувана на сайта ѝ https://commed21.com/ .

Capture

Международната конференция е организирана със съдействието на медийните партньори – БНР и БТА, на академичните партньори – Университетът във Вилнюс, Литва, Университетът в Букурещ, Румъния, Университетът в Ниш, Сърбия, Университетът „Шота „ в Батуми, Грузия.

В рамките на два дни 82 участници от 16 университета и институции в страната и чужбина ще участват в пленарна сесия и панели на английски и български език: “Transformations of Media Literacy”, “Communication and Digital Turn”, “Cultural and Psychological Particularities in the Communicative Process”, “Journalism and War – Discursive Practices and Educational Challenges”, “Media Professional Practice and Education: Contemporary Debates”, “Contemporary Aspects of the Theory of Media and Communication”, “Political and Ethical Dimension of the Freedom of Speech”, “Changes in the Roles of Social Media and Future Perspectives of Media”, “Communication as an Industry”, “Transformational Effects in the Field of Mass Communication in Times of Crisis”.

В работните панели преподаватели и изследователи от български университети и институции – ФЖМК на СУ, ФФ на СУ, Институт за големи данни на СУ, УНСС, ЮЗУ, НБУ, ВТУ, Министерство на електронното управление – ще дискутират по широк кръг от проблеми със свои колеги от чуждестранни висши училища от 7 държави: Университетът в Клагенфурт, Австрия, Университетът във Вилнюс, Литва, Университетът в Букурещ, Румъния, Университетът „Св. св. Кирил и Методий“ в Словакия, Университетът ELTE в Будапеща, Унгария, Източният университет в Кентъки, САЩ.

70-годишнината от началото на образованието по журналистика в България е повод за удовлетворяваща равносметка от постиженията на десетки учени, преподаватели и хиляди випускници на ФЖМК, които през изминалите седем десетилетия допринасяха към авторитета на българското академично образование и към изграждането на високи професионални стандарти и етични правила.

За участие в научния форум са поканени специалистите по медии и комуникации, възпитаниците на Факултета по журналистика и масова комуникация, както и всички, които са ангажирани с проблемите на медийната и комуникационна среда и култура в техните разнообразни измерения.