Начало / Новини / Календар / В Биологическия факултет ще бъдат открити Център за приложни изследвания и иновации и Кариерен център

Биологически факултет, бул. "Драган Цанков" 8

На 17 октомври 2018 г. в 14.00 часа в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ официално ще бъдат открити Център за приложни изследвания и иновации и Кариерен център към факултета.

Центърът за приложни изследвания и иновации е съвместно дело на Биологическия факултет на Софийския университет и Фондация „Център за приложни изследвания и иновации“. Изграден и оборудван е с финансовата помощ на фондация „Америка за България“ и на фирмата „ПроВиотик“ АД, която ще обезпечава финансово дейността за дълъг период от време.

Основната цел на Центъра за приложни изследвания и иновации е подпомагане и развитие на научните изследвания и иновации в областта на био-, фарма- и медицинските технологии.

Основните дейности на Центъра ще бъдат научни изследвания и мултидисциплинарни иновации в областта на био-, фарма- и медицинските технологии. В научно-приложната лаборатория в Центъра студентите ще провеждат упражнения и ще слушат лекции в областта на биотехнологиите и микробиологията. Предвидено е и създаване на нови курсове, свързани с интердисциплинарните научни изследвания и иновациите.

Студенти от магистърските и докторските програми на Софийския университет ще имат възможност да участват в провеждането на научни изследвания и в създаването на реални пазарни иновации.

Кариерният център към Биологическия факултет се създава, за да подпомогне професионалното ориентиране и реализацията на студентите биолози, биотехнолози и педагози. Ще съдейства за повишаване на конкурентоспособността им чрез стажове и докторантско обучение. Основна дейност ще е създаване на перспективни контакти с потребителите на кадри – фирми, обществени институции, научни и обучаващи организации. Центърът ще консултира възпитаниците на факултета за възможностите за развитие, ще ги насочва към свободни работни позиции и за тенденциите на пазара на труда.