Начало / Новини / Календар / Софийският университет ще бъде домакин на международна конференция за качество, надеждност и сигурност на софтуера

Заседателна зала 1, Ректорат

От 22 до 26 юли 2019 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на 19-та Международна конференция за качество, надеждност и сигурност на софтуера (The 19th IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security (QRS 2019)). Във форума ще участват 250 изследователи, представители на близо 15 държави от целия свят.

Конференцията ще бъде официално открита на 23 юли 2019 г. в 9.00 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет.

Научният форум предоставя на инженери от индустрията и учени от академичните среди от цял свят платформа, на която да демонстрират своите последни резултати и най-добрите и ефективни техники за развитие на качествени, сигурни и надеждни системи. Конференцията е отлична възможност за академичната общност първа да се запознае с областите, които са от решаващо значение за софтуерната индустрия и най-вече с тенденциите в особено актуална област на киберсигурността.

Основните организатори на конференцията са от САЩ, Хонконг, Австрия, Франция, Германия, Австралия, Тайван и Китай.

Конференцията ще даде възможност на българските студенти да се запознаят по-отблизо с най-актуалните софтуерни технологии и да премерят сили в уникално състезание с техни колеги от най-добрите световни университети.

По време на събитието в Аулата на Софийския университет участниците и гостите ще имат възможност да се срещнат с официално поканените лектори:

  1. Д-р Соломон Паси, България (президент на Атлантическия клуб на България), който ще представи теоретично решение за преодоляване на недостатъците и парадоксите на изборната демокрация чрез симулиране на компютърен модел или как да се постигне глобално щастие чрез i-Демокрация, където „i-“ означава информирана.
  2. Д-р Дейвид Шепърд, САЩ (главен редактор на списание „Системи и софтуер“ в САЩ), който ще представи темата „Изследване, ориентирано към създаване на нови продукти“.
  3. Барбара Гутман, САЩ (мениджър на Националния институт за стандарти и технологии в САЩ), която ще говори за „Качество на софтуера и цифрова криминалистика“.

По време на QRS 2019 ще се проведат две съпътстващи мероприятия:

  • Софтуерно състезание за студенти за тестване и откриване на пропуски в сигурността.
  • Обучения от водещи специалисти в сферата на киберсигурността

Участието на българските учени и студенти в конференцията се подкрепя от Факултета по математика и информатика на Софийския университет, както и от Националната научна програма "Информационни и комуникационни технологии за унифициран дигитален пазар в областта на науката, образованието и сигурността" (ИКТвНОС) и проекта „Университети за Наука, Информатика и Технологии в електронното общество“ (УНИТе) с номер BG05M2ОP001-1.001-0004.

ПРОГРАМА