Начало / Новини / Календар / Публично обсъждане на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017-2030 г.

Аула

Хумболтовият съюз в България (ХСБ), обединяващ български учени – стипендианти и носители на награди на германската Фондация „Александър фон Хумболт“, съвместно с Министерството на образованието и науката на Република България, организира публична среща-разговор на тема „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ) в Република България 2017-2030 г.“.

Срещата ще се проведе на 6 юни 2018 г., от 16:00 ч. в Аулата на Софийския университет.

Целта на събитието е да се информира научната общност в страната за постигнатото до момента. В нея ще вземат участие представители на Парламента, Министерството на образованието и науката и академичната общност. Проф. Г. Вайсилов, почетен член на ръководството на ХСБ, ще изнесе доклад „Основни цели, инструменти и механизми за оценка на изпълнението на НСРНИ“, а д-р Милена Дамянова, директор на Дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, ще представи стартиралите и планираните дейности по изпълнение на Стратегията.

Желанието на организаторите е в пряк и конструктивен диалог между учените и държавните институции, ангажирани с изпълнението на Стратегията и неговия контрол, да се обсъдят и набележат по-нататъшните действия за успешното изпълнение на Стратегията в интерес на българската наука като основа за развитието и напредъка на страната ни.