Начало / Новини / Календар / Проф. д-р Анхел Лопес Гарсия-Молинс ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

Аула, Ректорат

На тържествена церемония, която ще се състои на 8 септември 2021 г. от 11.00 ч. в Аулата в Ректората, проф. д-р Анхел Лопес Гарсия-Молинс ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по класически и нови филологии и е по повод високите му научни постижения във всички области на филологическото познание, произхода на езика, невролингвистиката, психолингвистиката и др., както и за приноса му за развитието на научното и образователно сътрудничество между Университета във Валенсия и Софийския университет.

Церемонията ще бъде излъчена на живо на фейсбук страницата на Софийския университет https://www.facebook.com/sofiauniversity .

Проф. д-р Анхел Лопес Гарсия-Молинс ще произнесе академично слово на тема: "Езиковите съюзи и испанският език".

Проф. Анхел Лопес е преподавател в Университета във Валенсия. Бил е гост-професор в университетите във Вирджиния, Майнц, Минесота, Орхус, Тукуман, в Университета Карлос III в Мадрид и в Шанхайския Университет за международни изследвания. Чел е лекции в много испански и чуждестранни университети, сред които и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Бил е лектор в редица университети в Испания и чужбина, ръководител на магистърски програми, ръководител и създател на научни институти, член на редица национално комисии по оценяване, ръководител на изследователски проекти, ръководител и член на консултативни органи на научни списания и поредици, председател на научни форуми, специален гост на над деветдесет научни форума, ръководител на тридесет и шест защитени успешно докторски дисертации. Автор е на тридесет и осем книги, рецензирани в престижни научни списания, на повече от двеста статии от различни области на филологическото познание и съавтор на шест учебника. За забележителните си научни постижения проф. Ангел Лопес е удостоен с редица престижни национални и международни отличия и звания, сред които наградата Honoré Chavée на Академията за изящна словесност на Френския институт и „доктор хонорис кауза“ от UNED (Национален университет за дистанционно обучение) в Мадрид.

Най-забележителният принос на проф. Анхел Лопес към езикознанието е неговата лиминарна граматика – теория, основаваща се на връзките между езика и езиковото съзнание. Става въпрос за т.нар. Валенсианска школа, която има последователи в други университети и се радва на широко признание в Испания и в чужбина. Академията за изящна словесност на Френския институт му връчва наградата Honoré Chavée за книгата му Gramática del español. Обширен труд в три тома (1994, 1996, 1998), съдържащ постановките на тази теория. Други научни области, към които е насочен изследователският му интерес, са свързани с произхода на езика и връзките между генетичния и езиковия код и невролингвистиката. В последно време изследва явлението спанглиш (неофициален език, смесица от английски и испански, говорен от латиноамериканците в САЩ) в поредица от статии и книги.

Проф. Анхел Лопес съчетава академичната си дейност с активно участие в обществения живот. Плод на това са две книги: „Шепотът на хората без корен“ (1985 г.), удостоена с наградата на Тринадесетото издание на Anagrama и „Мечтата на испаноезичния свят на кръстопътя на съвременния расизъм“ (1991 г.), удостоена с наградата на Осмото издание на Constitución.

Автор е и на книгите: „Разгневеният Вавилон“ (2004 г.), „Многоезичната мечта за Испания“ (2016 г.) и други.

Проф. Анхел Лопес участва активно в създаването на Института за езиците на Иберийския полуостров (ILPI) и в Мултидисциплинарния семинар по многоезичието в Испания – инициатива, подкрепяна от Фондация „Ортега“ и Фондация „Жоан Боска“. Сътрудник е на вестниците Levante-EMT и El Pais.

Проф. Анхел Лопес има голям принос за развитието на научното и образователно сътрудничество между Университета във Валенсия и Софийския университет. Изнасял е цикъл лекции за лиминарната граматика и за произхода на езика по покана на Катедрата по испанистика и португалистика, на Международния симпозиум, посветен на 55-годишнината на специалност „Испанска филология“ участва с пленарен доклад, а през 2008 г. между ръководената от него Катедра по теория на езика и Магистърската програма по приложна лингвистика бе подписано двустранно споразумение за срок от пет години за мобилност на преподаватели и студенти. До момента ръководената от проф. Анхел Лопес Катедра е приела като специализанти двама преподаватели от специалност „Испанска филология“.

В сп. „Съпоставително езикознание“ са публикувани рецензии на два негови труда: Introduction to Topological Linguistics и Еl origen del lenguaje.

plakat DHC  Molins