Начало / Новини / Календар / Пресконференция по проект „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

БТА, бул. "Цариградско шосе" 49

На 5 юни 2018 г. от 11:00 ч. в сградата на БТА в прес-клуба ще се проведе първата пресконференция по Проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 за изграждане на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ към ОП НОИР.

В този проект партньори са Факултетът по химия и фармация и Биологическият факултет на Софийския университет.