Начало / Новини / Календар / Премиера на книгата „Форми. Поглед върху съвременната философия през културните нагласи към историческото време“ от Георги Герджиков

Конферентна зала, Ректорат

Книгата ще представят проф. Пламен Макариев, доц. Иван Колев и Стоян Асенов.

„Форми“ цели да покаже как повечето от различните позиции в съвременната западна философия могат да бъдат подредени спрямо четири по-общи културни гледища към историческото време. Под съвременна философия тук се има предвид периодът от Ницше, оповестил „смъртта на Бога“ в западната култура, до второто десетилетие на XXI век. Но тъй като част от разглежданите нагласи имат по-дълбоки корени, изследването започва по-отдалеч с някои автори от началото на модерната епоха.

Георги Герджиков е завършил магистратура „История на философията“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и е защитил дисертация на тема „Свят и светове. Съвременните културни нагласи и философията” в катедра „Философия“ към същия университет. Основните му интереси включват история на западната култура, съвременна западна философия, критическа теория в информационната епоха и критическо религиознание.

 

kniga