Начало / Новини / Календар / Представяне на юбилейния сборник „Говори, за да те видя…“

Заседателна зала 1, Ректорат

На 9 май 2022 г. от 17.00 часа в Заседателна зала 1 на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ ще се състои представянето на Юбилейния сборник, озаглавен „Говори, за да те видя“ в чест на 75-годишнината на проф. дфн Донка Александрова, доктор по изкуствознание – първият университетски преподавател по реторика в България.

Преподавателската дейност на проф. Александрова започва във Великотърновския университет „Св. Св Кирил и Методий“ през 1968 г. и по-късно със създаването на катедра „Реторика“( 1976 г.) продължава в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Тя е учредител на Българската асоциация по реторика (1995 г.), член на управителния съвет на Международната асоциация по история на реториката (ISHR), на Международната асоциация по аргументация (ISSA), вице-президент на Световната асоциация по реторика със седалище Китай; член на редакционната колегия на сп. Cognition, Communication and Discourse.

Автор е на монографии, учебници, христоматии като: „Античните извори на реториката“, „Проблеми на реториката“, „Христоматия по реторика“, „Проблеми на реториката“, „Основи на реториката“, „Метаморфози на реториката през ХХ век“ и др. Специализира в Русия, САЩ и Индия, където работи като гост-професор в Делхийския университет и университета „Джамия Милия Исламия“. Носител е на множество награди за приноса й в изграждането на катедра „Реторика“, активна лекторска дейност, научни постижения и др. Наградена е с орден „Св.св. Кирил и Методий“ във връзка с учредяването и изграждането на катедра „Реторика“ в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Сборникът „Говори, за да те видя“ включва статии и студии на около 70 автора от България, Индия, Китай, САЩ, Канада, Франция, Италия, Русия, Украйна, ЮАР, Австралия и Виетнам. В този калейдоскоп от идеи и философско-реторически анализи се оглежда съвременното състояние на науката реторика по света, противоречивите тенденции на историцизъм и сливане на модерни направления във философията, лингвистиката, литературознанието, психологията, социалните науки и пр. Авторите не спорят помежду си, а с времето, с неговите противоречиви тенденции, които сякаш искат да спрат прогреса, да върнат периодите на нетолерантност и агресия, да унищожат културното сътрудничество и научния напредък. Ненатрапчиво като с невидима уговорка се постига внушението за сътрудничество, за разширяване на основите на сравнителната реторика между Изтока и Запада, между Античността и Съвременността, между идеологиите и консумативизма, между агресията на индивидуализма и толерантността на сътрудничеството… Новата реторика – дали тя е механичен сбор от идеи на литературата, лингвистиката, философията, психологията, прагматиката и пр. или неразрушима симбиоза от идеи и реалност на човешкото сътрудничество в името на бъдещето на Човешкия род с всичките негови сблъсъци и противоречия?

Свой принос към актуалната дискусия внасят научни авторитети като професорите: А.Пантев, П-Е.Митев, В.Проданов, Е.Пернишка Иво Христов, Н.Стефанов, М.Мизов, В.Вацев и много други от България, както и световно известни авторитети в областта на реториката като професорите: Лоран Перно (Франция), Рудонг Чен (Китай), Сатиндер Видж (Индия), Мартин Медхарст (САЩ), Иржи Краус (Чехия), Ирина Шевченко (Украйна), Владимир Анушкин (Русия) и др.

donka-pokana