Начало / Новини / Календар / Представяне на проекта „Усещане за бяло в дълбокото тъмно“

Галерия „Алма матер“, Ректорат

В галерия „Алма матер“ в Ректората на 20 юни 2023 от 18.30 часа ще бъде представен проектът „Усещане за бяло в дълбокото тъмно“ на доц. д-р Добрин Атанасов и гл. ас. д-р Любен Кулелиев от Катедра “Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образование и изкуствата.

„Усещане за бяло в дълбокото тъмно“ е арт проект на Добрин Атанасов и Любен Кулелиев, създаден специално за пространствата на галерия „Алма матер“. Двамата автори си разделят пространствата на галерията, като създават персонални художествени инсталации в двете ѝ специфични помещения. По подобен начин разделят и името на проекта. Инсталациите са подчинени на идеята за амбивалентност една спрямо друга. Търсят надхвърляне на територията на визуалното и навлизане в измеренията на мултисетивността.

Плакат Добри (1)

„Усещане за бяло“ е инсталация на Добрин Атанасов.

Инсталацията търси комплексно естетическо преживяване отвъд предметната конкретика. Обединява визия, звук и материалност, чрез които зрителят е въвлечен в почти медитативна ситуация. Водещи елементи в изграждането на пространството са меките материи, светлината и движението. Търсеният ефект е свързан със създаване на зона на тактилна съзерцателност, контрапункт на динамиката на съвременния свят.

Плакат Любо (1)

„В дълбокото тъмно“ е инсталация на Любен Кулелиев.

Инсталацията провокира изостряне на сетивата, чрез изграждане на среда, която нарушава нормалното зрително възприятие. Представлява интерактивно пространство, приканващо посетителя пряко да се ангажира със случващото се. Търси се въздействието на кинетиката, ултравиолетовата светлина, луминесценцията и тактилните усещания.

Изявите са съфинансирани със средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Климент Охридски“ за научни изследвания: проект №80-10-159 / 16.5.2023 г.