Начало / Новини / Календар / Представяне на книгата на д-р Мартин Димитров "Падането на желязната завеса в Източна Азия, Япония и СССР 1945-1960 г."

Зала "Проф. Емил Боев" на Центъра за източни езици и култури към Софийския университет, бул. "Тодор Александров" 79.

Университетско издателство "Св. Климент Охридски" представя книгата на д-р Мартин Димитров "Падането на желязната завеса в Източна Азия, Япония и СССР 1945-1960 г." Събитието ще се състои на 17 април 2024 г. от 18:00 ч. в зала "Проф. Емил Боев" на Центъра за източни езици и култури към Софийския университет "Св. Климент Охридски", бул. "Тодор Александров" 79.

Мартин Димитров е доктор по история. Възпитаник е на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2012 г. завършва специалност „Японистика“, през 2014 г. – магистърска програма „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)“ – съвместна програма на Факултета по класически и нови филологии и Историческия факултет. През 2018 г. защитава докторска степен към катедра „Нова и съвременна обща история (История на Русия)“. Специализира в Университета Кокушикан, Токио (2010); Университета на Мухамадия „Проф. д-р Хамка“, Джакарта (2016); Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ (2017); Университета Мейджи, Токио (2017–2018). От 2020 г. е главен асистент към катедра „Японистика“. Работи в областите: история на Япония, история на Русия, руско-японски отношения, международни отношения на Япония, история на Източна Азия, нова и съвременна обща история, японски бойни изкуства. Член е на Европейската асоциация по японистика (EAJS) от 2018 г.

Япония и Русия са страни, чиято богата на взаимодействие история е изпъстрена едновременно с изцяло позитивни примери на културно и междуличностно общуване, но и с периоди на остро политическо противопоставяне. В рамките на XX в. двете държави водят помежду си поне четири военни конфликта: Руско-японската война (1904–1905), Японската интервенция в Руската гражданска война (1919–1925), пограничните сблъсъци с мащаба на война в периода 1935–1939 г. и заключителния етап на Втората световна война. Към това наследство трябва да се прибави и различната идеологическа принадлежност на страните в рамките на Студената война, което допълнително създава дългосрочни проблеми в двустранните контакти. Предмет на настоящата монография са отношенията между СССР и Япония в периода 1945–1960 г. Той е ключов за зараждането на спора за принадлежността на Курилските острови и формирането на съвременния подход на двете страни към този проблем. Разглеждайки съветско-японските връзки в непосредствения следвоенен период, авторът засяга въпроси като дипломацията между Съюзниците в края на Втората световна война, характера на съюзническото окупационно управление в Япония, изграждането на японската следвоенна политическа и икономическа система, процеса на нормализация на отношенията между Токио и Москва в средата на 50-те, международните отношения в региона на Източна Азия след войната и много други

Pokana Jeliazna zavesa