Начало / Новини / Календар / Представяне на книгата на д-р Гергана Мирчева „(А)Нормалност и достъп до публичността: Социално-институционални пространства на биомедицинските дискурси в България (1878 - 1939)“

Конферентна зала, Ректорат

На 14 януари 2019 г. от 18.30 ч. в Конферентната зала в Ректората ще бъде представена книгата на д-р Гергана Мирчева „(А)Нормалност и достъп до публичността: Социално-институционални пространства на биомедицинските дискурси в България (1878 - 1939)“. Събитието се организира от Културния център на Софийския университет и Катедра История и теория на културата“към Философския факултет.

Книгата е издадена от Университетското издателство. Премиерата й ще бъде с участието на проф. Майя Грекова и проф. Александър Кьосев.

Книгата проследява употреби на биомедицински, психологически и евгенични дискурси в България за регулиране на достъпа до публичността от края на XIX век до Втората световна война. Изследват се фигури на анормалното и неговите носители, както се конструират и нормализират в определени социално-институционални пространства: съдебнопсихиатрично (помежду клиниката и затвора); медико-педагогическо (на училищната здравна служба); административномедицинско (на чиновническите служби, фабриката и армията, вкл. трудова) и брачнохигиенното (на семейството). Различните форми на анормалност в обсега на изследване се разглеждат като отклонения от биомедицински норми в техните разнообразни, исторически променливи, стратегически сечения със социокултурни и правни норми. Този негативно определен „здравен ценз” за публично участие открива неизследвани подстъпи към културните противоречия на българската модерност.

Гергана Минчева е магистър по право и доктор по културология към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Води курсове по антропология на медицината. Има участия в български и международни проекти и научни форуми, както и редица публикации в родни и англоезични издания. Изследователските й интереси са в областта на културните изследвания на медицината и евгениката, биоетиката, историята на модерната българска култура и градските изследвания.

MIRCHEVA_COVER