Начало / Новини / Календар / Представяне на изданието „Станиславов чети-миней. Том 1. Издание на текста”

Заседателна зала 1, Ректорат

На 5 юли 2018 г. от 14 ч. в Заседателна зала 1 ще бъде представено официално изданието „Станиславов чети-миней. Том 1. Издание на текста” с автори проф. Анна-Мария Тотоманова и доц. Диана Атанасова. В представянето ще вземат участие проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет и проф. Иван Илчев, ръководител на Университетския комплекс по хуманитаристика, който финансира издаването на текста.

Книгата представлява първи том от замисленото издание на един от най-ценните ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София. Макар да датира от XIV в., пергаментният кодекс, известен и със своя каталожен номер като НБКМ 1039, е съхранил много старинен пласт от текстове, появата на които се отнася към зората на старобългарската книжнина. Настоящият Том 1 включва наборно издание на целия паметник, което е подчинено на принципите на дипломатическото издаване, т.е. текстовете са възпроизведени във вида, в който са в ръкописа – с всички специфични и надредни знаци, без да се въвеждат промени и нормализации. Изданието е съпроводено с бележки и коментари, а в началото са поместени изследвания върху правописа и езика на тримата основни преписвачи на кодекса и особеностите на неговия състав.

А.-М. Тотоманова, Д. Атанасова „Станиславов чети-миней. Том 1. Издание на текста”, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018, 880 стр., ISBN 978-945-07-4441-4.

stanislavov_minei_tom_1