Начало / Новини / Календар / Представяне и разговор около книгата Антимодерност:образи на екзотичното и земния рай в Европа през ХIХ в

Конферентна зала, Ректорат

Събитието се организира от Културния център и Института за литература към БАН. С участието на: Лъчезар Бояджиев, Николай Чернокожев, Кирил Василев. Модератор: Миряна Янакиева.

Образи на далечни култури, но и образи на народностното, сведено до селското, могат да функционират като екзотика. Екзотичното представя социалните форми на живот като природа, като независими от историческите промени.
По сходен начин антимодерността се проявява като привързаност към неисторични характеристики, които се приписват на етнически или на регионални общности, като идеализиране на исторически „неизменното“ и на предмодерни форми на живот. Позицията и ценностите й обаче се създават в модерността.
Анализирам историческите образи и текстове като социални медии. Те са посредници, но още повече са „деятели”; те заемат и защищават социални позиции, въздействието им е насочена към определена публика. Това се отнася за литературни произведения и музейни експозиции, за визуални произведения и журналистически статии през ХІХ в.
Спрямо посредниците в една култура (исторически или съвременни, словесни, визуални, музикални, предметни), можем да разграничим най-общо два подхода: единият подход възприема историческите посредници като свещени същности, за които единствено възможна е утвърдителна херменевтика и/или апологетична реторика. Другият ги възприема като човешки творения и действия и ги подлага на усвояващ критичен анализ; той предполага наличието на идеология в културните посредници, както и в собствените си предпоставки. Такъв е подходът в тази книга. Ангел Валентинов Ангелов (1955) е професор в Института за литература при БАН; доктор на изкуствознанието и доктор по филология.

Автор е на статии и на монографии по история на европейската култура: Конкретни утопии – проектите на Кристо, 1998, Историчност на визуалния образ, 2009, Dimităr Dobrovič (1814/16–1905): (Anti)Moderne, Exotikund Souvenirbilder in der Mitte des 19. Jahrhunderts, 2016.

Съставител и редактор на сборници и преводни издания: Литература и култура (1992); Общуване с текста (съвместно с Александър Кьосев), 1993; Ханс Роберт Яус, Исторически опит и литературна херменевтика (1998); Бруно Валтер, Густав Малер, 1999; Умберто Еко, Как се пише дипломна работа (1999).

Заедно с Ирина Генова издава сборниците Следистории на изкуството (2001) и Разказвайки образа (2003), както и компактдиска Изкуство / история – произведения, подходи, дебати (2004; второ разширено издание 2005).

Преводач и редактор на научна хуманитарна литература от немски език.

Специализирал е в университети и в изследователски институти в Германия, Италия, Австрия, Холандия, Унгария, Полша.