Начало / Новини / Календар / ¨Полет Е8“

Театрална зала, Ректорат

¨Полет Е8“, Терсикоре/Чие Туени, Рим, Италия

¨Volo¨ на италиански означава „полет“, но и първото лице на глагола „летя“. „Аз летя“ именно в тази амбивалентност се ражда пърформънсът и се развива около онзи, който го интерпретира и го живее. Смисълът на летенето: да останеш ниско, за да се издигнеш, знаейки как да стоиш стабилно на земята, за да достигнец небето. Летенето е вътрешно израстване.

Този пърфрмънс се превръща в танцов фрагмент от истории, тела, животи.

Представлението е създадено за не-пространствата: намира място на улицата, фоайетата, сред столовете на големите театри и близо до големите паметници, какъвто е Олтарът на мира в Рим. Всеки път е различно, защото е в природата му да се адаптира към пространството и контекста на случването.

Автор и режисьор: Лоредана Парела

Актриса: Елиса Мелис

Volo E8 (02)

Спектакълът е в рамките на международния Арт форум " Алтер Его" 2017 г .