Начало / Новини / Календар / Педставяне на „Книжовността на Българското възраждане“ от проф. Ани Гергова

Конферентна зала, Ректорат

На 23 април, световния ден на книгата и авторското право, от 17.00 ч. в Конферентната зала ще бъде представен най-новият труд на проф. дфн Ани Гергова „Книжовността на Българското възраждане“.

Той основно е посветен на българската книжовна култура през възрожденската епоха, но хронологически проследява много по-дълги процеси и ефекти, предизвикани от създадената доосвобожденска традиция. Авторката е известна със своите изследователски приноси в полето на историята на книгата и четенето. Тя е и дългогодишен преподавател по тази дисциплина в Софийския университет – в специалностите „Библиотечно-информационни науки“ (Философски факултет) и „Книгоиздаване“ (Факултет по журналистика и масови комуникации).

Внушителният том е включен в поредицата „Университетска библиотека“ на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“. Той е резултат от трайни научни интереси. Изданието е особено полезно за студенти и всички, които проявяват интерес към историята на българската печатна книга.

По-рано през деня отново в Конферентната зала ще се проведе Кръгла маса на тема „Библиотечно-информационното образование – между консерватизма и отвореността“.