Начало / Новини / Календар / Първи конгрес по португалски език и лузофонски култури за Централна и Източна Европа

Аула, Ректорат

Първият конгрес по португалски език и лузофонски култури за Централна и Източна Европа (СУ „Св. Климент Охридски“, 17-19 ноември 2022 г.) се организира от Катедрата по португалистика и лузофонски изследвания при Факултета по класически и нови филологии и се осъществява с подкрепата на „Камойш“ – Институт за сътрудничеството и езика към Министерство на външните работи на Португалия и учредената в СУ Научноизследователска катедра „Жозе Сарамаго“, посолството на Португалската република, посолството на Федеративна република Бразилия и вътрешноуниверситетски проект по НИС № 80-10-183/ 27.05.2022 г. „Актуални теми и методи в португалистиката и лузофонските изследвания с приложение във филологическата подготовка по португалски език и португалоезични литератури и култури“.

Събитието ще бъде открито на 17 ноември 2022 г. от 10.30 ч. в Аулата.

В конгреса участват близо 50 учени и изследователи от 23 университета в 12 страни: Бразилия, Великобритания, Испания, Китай (район Макао), Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Чехия и България. В рамките на научните заседания ще бъдат представени доклади в областта на лингвистиката на португалския език и неговите варианти, сравнителното езикознание, методиката на обучение по португалски език, португалската литература и култура, бразилската литература и култура, африканските лузофонски литератури и култури.

Широкият и високоавторитетен състав на Почетния комитет и на Научния комитет на конгреса свидетелства за признанието и подкрепата на редица престижни институции и международно утвърдени учени за развитието на португалистиката и лузофонските изследвания в Софийския университет, както и за желанието им за засилване на сътрудничеството в областта на лузитанистиката в рамките на развиващата се регионална мрежа от академични институции в Централна и Източна Европа.