Начало / Новини / Календар / Откриване на постерна изложба „Културно-историческото наследство на Странджа в условията на миграции и демографски отлив“

Аула, Ректорат

На 2 декември 2019 г. от 10.30 ч. във фоайето на Аулата на СУ "Св. Климент Охридски" ще се състои откриването на постерната изложба „Културно-историческото наследство на Странджа в условията на миграции и демографски отлив“, която отразява резултатите от реализацията на проекта „Комплексни и иновативни методи за диагностика и изследване на материалното и нематериално културно наследство на Централна и Източна Странджа в условията на миграции и демографски отлив“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката на Република България (ДН № 10/16 от 21. 12. 2016 г.).

Изложбата ще бъде представена от доц. д-р Ангел Николов, ръководител на проекта, и от доц. д-р Мира Маркова, декан на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Постерите ще бъдат експонирани във фоайето на Аулата в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" до 6 декември 2019 г.

Plakat izlozhba 2019 SU