Начало / Новини / Календар / Официална церемония „Първа копка” за ефективен старт на СМР на лабораторен комплекс във Факултета по химия и фармация

Заседателна зала, Факултет по химия и фармация

На 04.06.2019 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. Джеймс Баучър 1, етаж 1 ще се състои официална първа копка на лабораторен комплекс „Разработване, охарактеризиране и качествен контрол на продукти на растителна основа“. Ремонтът на лабораторния комплекс ще бъде реализиран със средства по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор BG05M2OP001-1.002-0012. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и е на обща стойност 23 791 055.20 лв., от които 20 222 396.92 лв. европейско финансиране и 3 568 658.28 лв. национално финансиране. Бенефициенти на проекта са: Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (водеща организация), Агробиоинститутът при ССА, Факултетът по химия и фармация и Биологическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Институтът по полимери при БАН.

Picture1