Начало / Новини / Календар / Обучение „Модули на съвременна технология и биотехнология“ в Центъра за компетентност Clean & Circle

Зала 105, Биологически факултет, бул. "Драган Цанков" 8

На 2 ноември 2022 г. от 17.00 часа Центърът за компетентност Clean & Circle открива акселераторската си програма с обучение „Модули на съвременна технология и биотехнология”. Лектори ще бъдат проф. дбн Яна Топалова и Марияна Хамънова.

Регистрация: https://www.eventbrite.be/e/450448211727

Akseleratorska programa_tema_1_Clean_Circle

ПРОГРАМА

„Модули на съвременна технология и биотехнология: съоръжение, биологични системи, параметри на технологиите, системи за контрол и управление“

16:45 – 17:00 Регистрация на участниците. Откриване на обучението.

17:00 – 17:45 Тема 1: Какви са модулите на една съвременна технология и биотехнология: съоръжение, биологични системи, параметри на технологиите, системи за контрол и управление

- Същност на чистите технологии и екологичните биотехнологии

- Вграждане на високи технологии в околната среда и съблюдаване на ISO 14001

- Примери от практиката на РБългария и ЕС

17:45 – 18:30 Тема 2: Ниво на технологична готовност на приложение на една биотехнология

- Обща информация за нивата на технологична готовност

- Връзка между TRL и европейско финансиране на научни проекти (Horizon Europe & ERC)

- Дефиниция на концепцията за ниво на технологична готовност

- Ползи от използване на системата

- Разглеждане на всяко от деветте основни нива и примери към тях

- Форми на самостоятелна работа

18:30 – 18:45 Обобщение, финални думи и закриване

Предстоят още два обучителни модула на следните теми:

  • „Канали на технологична и биотехнологична комерсиализация - преход от верифицирана технология към бизнес план“
  • „Канали на технологична и биотехнологична комерсиализация - канали на разпространение, диверсификация на продуктите на базата на производствени, технологични и екологични иновации“

Очаквайте обявяването на програмата и датите за тяхното провеждане.