Начало / Новини / Календар / Научна конференция на тема: „Жените и мюсюлманите в Народна република България: Туркините и интегрирането им в елита на общността“

Конферентна зала, Ректорат

Екипът на проекта „Жените сред елита на турското население в България през втората половина на ХХ век“ и Центъра за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) към Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организират научна конференция на тема: „Жените и мюсюлманите в Народна република България: Туркините и интегрирането им в елита на общността“.

Събитието ще се проведе на 11 декември 2019 г. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В научната инициатива ще вземат участие представители както на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, така и на Института за историческия изследвания към БАН, Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН и Държавна агенция „Архиви“. Дискусиите ще обхванат теми от разнообразни полета на най-новата история на България, сред които са действията на държавата спрямо мюсюлманските общности в страната и политиките за интегрирането на жените в обществено-политическия елит на страната. В рамките на събитието ще бъдат представени и част от резултатите от проекта „Жените сред елита на турското население в България през втората половина на ХХ век“.

Конференцията се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката.

ПРОГРАМА