Начало / Новини / Календар / На пресконференция ще бъдат представени акценти от програмата на Европейската нощ на учените 2019

Българска телеграфна агенция, бул. "Цариградско шосе" 49

На 25 септември 2019 г. от 11:00 часа в Българската телеграфна агенция ще се проведе пресконференция по повод предстоящото провеждане на Европейска нощ на учените 2019. Събитието е част от проекта K-TRIO 3 и се финансира по програмата на Европейската комисия за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, специфична програма „Мария Склодовска-Кюри“. Партньор на инициативата е проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­-обществото (УНИТе)“.

На пресконференцията ще бъдат представени акценти от програмата на предстоящата Европейска нощ на учените 2019 в България, която ще се проведе в градове из цялата страна на 27 септември 2019.

Участници:

доц. д-р Елисавета Гурова – Административен директор на проекта УНИТе

Албена Антонова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

проф. д-р Иван Драганов – НБУ

проф. д-р Галя Кожухарова – Тракийски университет – Стара Загора

д-р Весела Казашка - Академията за музикално и танцово изкуство (АМТИИ)