Начало / Новини / Календар / Междурегионална кръгла маса по въпросите на политиката и II-ра асамблея на заинтересованите страни на тема “Universities and Regional Engagement”

Конферентна зала, Ректорат

На 15 Ноември 2022 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала в Ректората Софийският университет ще организира Междурегионална кръгла маса по въпросите на политиката и II-ра асамблея на заинтересованите страни на тема “Universities and Regional Engagement” като част от проекта “Тransform4European Research & Innovations” (T4ERI), финансиран от програмата „Хоризонт Европа“ на ЕС за изследвания и иновации на Алианса “Transform4Europe”.

Целта на събитието, част от поредицата кръгли маси, посветени на регионалната политика, е да събере и представи разнообразни примери на обществени и проектни дейности на партньорите в Алианса “Transform4Europe”, които да послужат за основа за по-нататъшно и по-задълбочено сътрудничество по отношение на междурегионални университетски дейности в рамките на Алиансите на европейските университети.

Планира се да бъде проведена дискусия за това как университетите могат да изграждат устойчиви връзки с техните региони и чрез обединяване на мрежата от заинтересовани страни на Алианса “Transform4Europe” да се потърсят нови форми на сътрудничество и да се изготвят потенциални предложения за проекти.

Събитието е отворено за всички членове на общността Transform4Europe & T4ERI и има за цел да ангажира заинтересовани страни от цялата мрежа на Алианса – ключов аспект в проекта.

Програма на събитието:

T4ERI Междурегионална кръгла маса по въпросите на политиката и II-ра асамблея на заинтересованите страни (Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило)

10:00-10:15 Приветствие от Ректора на Софийски университет

10:15-11:00 Представяне на центрове за върхови постижения, центрове за компетентност и изследователски центрове на Софийския университет

11:00-11:30 Кафе пауза

11:30-12:30 Представяне на центрове за върхови постижения, центрове за компетентност и изследователски центрове на Софийския университет

12:30-13:30 Обяд

13:30-14:00 Keynote speech: Роля на университетите за научните изследвания и иновациите (проф. д-р Владя Борисова, председател на Патентно ведомство на Република България)

14:00-14:30 Keynote speech: Ролята на университетите в рамките на инициативата T4EU за адаптиране на регионите на ЕС към променящата се география: предизвикателства, отговорности и възможности (доц. д-р Стелиан Димитров, директор на НУЦГИТ – Софийски университет)

14:30-15:00 Кафе пауза

15:00-16:45 Примери за добри практики от Алианса: проекти и инициативи с участието на местни заинтересовани страни от региона

16:45-17:00 Кафе пауза

17:00 – 18:00 Дискусия - кръгла маса: бъдещи инициативи и сътрудничества

Повече информация за проекта:

„Тransform4European Research &; Innovations” (T4ERI) е проект по H2020-IBA-SwafS-Support-2-2020 като част от алианса “Transform4Europe: The European University for Knowledge Entrepreneurs”, Grant Agreement number 101004048 – T4E – EAC-A02-2019 /EAC-A02-2019-1 по инициативата на ЕК за европейски университети.

Партньорските организации са: Университета на Саарланд (Германия), Университета в Аликанте (Испания), Естонската художествена академия, Университета на Силезия в Катовице (Полша), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (България), Университета в Триест (Италия) и Университета „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва).

Проектът има за цел да разработи съвместна програма за научни изследвания и иновации, съвместна стратегия за привличане и задържане на изследователи и съвместна стратегия за отваряне на науката за всички членове на екосистемата T4Europe в областта на цифрова и екологична трансформация за интелигентни, устойчиви и приобщаващи региони.

Особен акцент в проекта се поставя на сътрудничеството с регионални заинтересовани страни от бизнеса и индустрията, културата, политиката и гражданското общество на всяка стъпка от процеса.

До 2024 г. T4ERI си поставя задачата значително да разшири сътрудничеството в научните изследвания и иновациите във всички дисциплини, да даде възможност за съвместен достъп и интеграция на ключова изследователска инфраструктура и да създаде условия за изграждане на съвместни изследователски центрове.

Програма