Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция на тема „Австрия и Балканите. Перспективи от литературознанието и историческата наука“

Конферентна зала, Ректорат

Катедрата по германистика и скандинавистика към Факултета по класически и нови филологии и Катедрата по история на Византия и балканските народи към Историческия факултет на Софийския университет, в тясно сътрудничество с Историческия факултет на университета в гр. Залцбург, Австрия организират международна научна конференция на тема „Австрия и Балканите. Перспективи от литературознанието и историческата наука“, която ще се проведе на 19 и 20 октомври 2018 г. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Конференцията е интердисциплинарна и има за цел да покаже взаимодействията между историческите и литературоведски изследвания върху вековните връзки на балканските народи с Австрийската империя и по-късно с Република Австрия. Докладите се фокусират не само върху политически и обществени процеси и колективни рецептивни модели от миналото, а и върху съвсем актуални феномени и тяхното отражение в литературата, изкуството и публичния дискурс.

Повод за настоящата конференция дава актуалността на няколко събития и дати, които заслужават отбелязване в академичен контекст. Това е стогодишнината от учредяването на Първата австрийска република и краят на Първата световна война, която избухва на Балканите. Но преди всичко повод за този международен форум дадоха поетите ангажименти от България и Австрия, които през 2018 г. последователно поеха председателството на Европейския съвет, за консолидацията и бързата европейска интеграция на Западните Балкани. С това научният форум е замислен като своеобразен научен отговор на актуалността на темата за Западните Балкани, идваща от политическия дневен ред за интеграцията им в ЕС е възможност за научната общност да анализира, коментира и критикува политически и обществени процеси или артефакти, като отнася изводите към проблемите на съвременността или прогнозира бъдещи теми на деня.

Участват както утвърдени учени, така и докторанти от България, Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Гърция и Сърбия.