Начало / Новини / Календар / Лекция на проф. Нилс Магне Кнютсен от Университета в Тромсьо (Норвегия) на тема „Северна Норвегия през погледа на европейците през ХІХ в.“

180 аудитория, Ректорат

Събитието се организира от Катедра „Германистика и скандинавистика“, Факултет класически и нови филологии и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".