Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия - Слънце и слънчева активност

Зала 205 или 207, Физически факултет

Лектор ще бъде доц. д-р Никола Петров от Института по астрономия с НАО, БАН.

Никола Петров е роден през 1971 г. в Костинброд. Завършва магистратура в областта на хелиофизиката във Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 1996 г. През 1997г. започва своята научна работа като „физик“ в Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИАНАО), с работно място в НАО Рожен. Той работи в НАО Рожен и сега, като освен своята научна дейност заема и административни длъжности „помощник директор на ИАНАО“ и ръководител отдел „Наблюдения“ в обсерваторията.

Основна научна насоченост на Никола Петров е в областта на Хелиофизиката: наблюдения и изследвания на слънчеви протуберанси, активни области и цикличност, както и тяхната определяща роля в „космическото време“. Бил е организатор и ръководител на пет научно-изследователски експедиции по наблюдения и изследване на слънчевата корона, по време на пълни слънчеви затъмнения, с основни научни експерименти: за определяне степен на поляризация на слънчевата корона в бяла светлина, определяне вътрешните граници на съществуване на неутрален прах в слънчевата корона (сублимация на прах в слънчевата корона), обкръжение на слънчеви протуберанси.

nikola_petrov

Тема на семинара: Слънце и слънчева активност

Презентацията предлага актуална информация за физиката на Слънцето. Ще бъдат проследени кратки исторически детайли от развитието на слънчевата физика в България, както и переспективи за нейното развитие сега и близко бъдеще. Ще бъде представена информация по актуални проблеми в изследванията в областта на хелиофизиката, както и определящата роля на Слънцето за състоянието на «космическото време», в това число и ролята на слънчевата активност като фактор в измененията на глобалният климат на Земята.