Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия - „Съвременните методи за откриване и характеризиране на екзопланети“

Астрономическа обсерватория

Лектор е д-р Трифон Трифонов от Института „Макс Планк“, Хайделберг, Германия.

Д-р Трифон Трифонов е завършил Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ като бакалавър, след което защитава и магистърска степен по астрономия и астрофизика към катедра „Астрономия“. В момента е учен в катедра „Плането- и звездообразуване“ към Института „Макс Планк“ в Хайделберг. Д-р Трифонов е сред най-успешните световни учени, занимаващи се с търсенето и изследването на екзопланети. Сред най-забележимите му успехи е откритието на близката „свръхземя“ Gliese 486b (публикация в Nature) и разработването на специализиран софтуер за търсене на екзопланети (The Exo-Striker). Отличен е с престижната награда за млади учени в областта на математиката и природните науки за 2020 г. на Гьотингенската академия на науките.

За търсенето на екзопланети се използват различни методи. Някои от най-успешните са пасажния метод и метода на лъчевите звездни скорости, които индиректно се използват за анализ на планетните орбити и физически характеристики. Работещият в момента космически телескоп TESS дава своя значителен принос в откриването и изследването на извънслънчеви планети. Д-р Трифонов ще разкрие някои детайли „от кухнята“ за забележителни планети, открити с телескопа TESS, както и някои удивителни мултипланетни системи. Ще бъдат засегнати статистическите и физическите характеристики на откритите планети и дали те помагат за разбирането на произхода и еволюцията на Слънчевата система.

poster_v7_portrait_TTrifonov_web