Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия - Програма Коперник: Поглед към Земята от Космоса

Зала А205 или А207, Физически факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5

Лектор ще бъде доц. Елисавета Пенева от Физическия факултет на Софийския университет. “ От 2001 г. преподава „Физика на климата“ и „Дистанционни методи за наблюдение на Земята от Космоса“. Научните ѝ интереси са в областта на численото моделиране на океана и атмосферата, със специфичен фокус върху Черно море и Балканския полуостров.

Програма Коперник е мащабен проект на Европейската комисия с амбиция да обедини и засили дейностите по мониторинг на околната среда, като обхване спътниковите и наземни наблюдения, численото моделиране и прогноза, разработването на продукти към крайния потребител. В лекцията ще стане дума за спътниците, които обикалят около Земята: кой ги конструира и изстрелва; как се получава информация; какво можем да научим от спътниковите изображения. Обработените данни от изображения се предоставят свободно на крайния потребител, като се разделят в няколко тематични области: земя, атмосфера, океан, климат, сигурност, действия при бедствия и аварии. Програмата предоставя и много възможности за финансиране на идеи за приложение на получаваната информация.

Anons_Eli_Peneva_01.02

Организатор/координатор: Ивайло Станев - istanev@phys.uni-sofia.bg

През втората част на учебната 2017/2018 г. основните лекционни сбирки на кръжока по астрономия към катедра Астрономия продължават от 1 февруари до месец юни. Ежеседмичната програма за февруари-март 2018 г. е достъпна тук и включва разнообразни теми, като например - съвременните изследвания на Земята от Космоса, сеизмичната активност на нашия спътник, различните лица на Слънцето, астрономическите изследвания в дълбока древност, екзотични и силно актуални теми, като гравитационните вълни и най-ярките и променливи обекти във Вселената – блазарите. По време на двете сбирки (22.02, 22.03) в Астрономическата обсерватория на СУ, освен участието в наблюдения с телескоп и разговори за актуални астрономически явления, посетителите ще имат възможност да се запознаят с всички важни астрономически събития през 2018 г., както и с вече успешно стартиралата „Космическа академия за деца“, дело на Тихомир Димитров, магистър по „Астрономия и популяризация на астрономията“.

Успоредно с лекционните сбирки, продължава и допълнителната практическа част на кръжока, която се провежда в сряда от 19:30 ч., през седмица, в Астрономическата обсерватория на СУ. Повече информация за кръжока, включително и цялата програма за практическите сбирки за учебната 2017/2018 г., може да намерените тук.

Krujok_programa_2018_I_2

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.