Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: "Как да откриваме нови светове с "Машина на времето"

Зала А205, Физически факултет

Лектор ще бъде ас. Пламен Николов, който работи като оператор на 2-м телескоп в НАО Рожен, България и на 2.3-м телескоп Аристарх в обсерватория Хелмос, Гърция. С голям опит в наблюдателната астрономия, техниката и работа с модерни инструменти и системи за наблюдение. Научни интереси в областта на астрономията, небесната механика и физика на кометите. Участва в разработването и внедряването на нови модули за поляриметрични и спектрополяриметрични наблюдения (2-м телескоп), главно за изучаване на тела от слънчевата система.

В нашето съвремие, ние най-често асоциираме науката Астрономия с оптични наблюдения на различни обекти и това не е случайно. Използвайки телескопите, като „МАШИНА НА ВРЕМЕТО“, ние се пренасяме в миналото и все „по-близо“ до тези обекти, изучавайки тяхната структура, състав и еволюция. Днес учените разглеждат наблюдателната астрономия като приложна физика, а наблюденията като оптични експерименти даващи ни информация за различни процеси, явления и събития, чрез които изучаваме физиката на различните структурни единици във Вселената, като галактики, звезди, планети, астероиди и други. Но как се ражда идеята за определено изследване и как то се реализира, всичко това през погледа на един астроном наблюдател.

Разказ за предизвикателствата, отговорностите и трудния път към успеха в такова сложно начинание. Ще изясним в детайли наблюденията с 2-м клас телескопи, различните инструменти и системи, лабораторна работа и какви методи и данни използва науката днес. Ще разберем дали гледането с око е отживелица и как се генерира астрономически „боклук“. Ще бъдат представени исторически сведения и интересни факти за 2-м телескоп на НАО Рожен. Ще се потопим в астрономическия фолклор, спецификата на наблюдателната работа, надпреварата с времето и еуфорията от откритията.

Хората са опиянени от романтиката на наблюдателната астрономия! А така ли е наистина?...

Организатор/координатор: Ивайло Станев - istanev@phys.uni-sofia.bg

Anons_Plamen_Nikolov16.11

Програма на Кръжока по астрономия към Катедра "Астрономия" към Физическия факултет за периода октомври-декември 2017 г. можете да видите тук.

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.