Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: "Базисна метеорна фотография"

Зала А205 или А207, Физически факултет

По време на Персеиди 2016, студентката Виктория Мирчева от Софийския университет "Св. Климент Охридски" успява да фотографира невероятно ярък болид, който също така е бил заснет и от all-sky камера, намираща се в Астрономическата обсерватория в гр. Кърджали. Чрез отчитане на паралакса от двете снимки и след извършена триангулация бяха определени реалната височина на взрива на тялото и районът от територията на България, над който се е случило събитието.

Пенчо Димитров Маркишки проявява интерес към астрономията от ранните си ученически години. През 1984 г. започва да практикува фотография и астрофотография, а по-късно конструира първите си стационарни и преносими инструменти за визуални и фотографски астрономически наблюдения. Има много публикации в наши и чужди научно-популярни издания,посветени на оптиката, астрономията и астрофотографията. Работи като атроном-техник към Катедра астрономия на ФЗФ към СУ и в Института по астрономия с НАО при БАН.

Базисната метеорна фотография позволява да бъдат определени реалните параметри на по́лета на едно метеорно тяло в земната атмосфера – височината и посоката, а при определена методика на наблюденията като резултат се получава и реалната скорост на тялото. Това е възможно, ако метеорът е бил заснет поне от два наблюдателни пункта, отдалечени един от друг на разстояние от няколко десетки километра (база). Получените резултати са винаги интересни – те дават представа до каква височина метеорното тяло е проникнало в атмосферата и показват по-добре някои детайли от динамиката на по́лета, като наличие на експлозии, движение по сложна траектория (например спираловидна), разпадане на фрагменти и пр. Този тип изследвания са първата крачка към определянето на принадлежността на метеорното тяло към родителско такова – комета или астероид.

Anons_Victoria_Mircheva_Pencho_Markishki

Организатор/координатор: Ивайло Станев - istanev@phys.uni-sofia.bg

Кръжокът по Астрономия към катедра "Астрономия" се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.