Начало / Новини / Календар / Кръгла маса с докторантски семинар на тема: „Граница, периферия, военна зона: пространствени и културни измерения“

Заседателна зала 1 и ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“

На 30 и 31 март 2023 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на кръгла маса с докторантски семинар на тема: „Граница, периферия, военна зона: пространствени и културни измерения“.

Научният форум е част от дейностите по проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН (№ КП-06-Н60/10 от 17.11.2021 г.) на тема Граници и културни модели: езичество vs християнство в контактната зона на Дунавския лимес (Малка Скития и Втора Мизия през ІV-VІІ в.). Той ще се проведе в зала 1 на Ректората (на 30.03.2023 г.) и в ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ (на 31.03.2023 г.). В него ще вземат участие с доклади, както членове на научния екип от България и Румъния, така и колеги утвърдени учени и докторанти от различни научни институции. Планираните в програмата 15 доклада целят да формулират дискусионни въпроси, свързани с многообразните пространствени и културни измерения на границата/граничното и техните исторически проявления в различен географски и хронологически контекст. Ще бъдат представени предварителните резултати и откроени проблемите при проучванията през първия етап на проекта. Особено важно е активното участие на докторанти, тъй като отговорността за подготовката и грижата за научното израстване на младите ни колеги е сред приоритетните задачи на екипа на проекта.

ПРОГРАМА

Постер