Начало / Новини / Календар / Конференция на тема: „Скритото и откритото – нива на интерпретации в сравнителното религиознание - текстове и практики“

Конферентна зала, Ректорат

Конференцията се органицира от специалност "Културология" в Софийския университет.

Дали знанието преоткрива света по нов начин или незнанието го предпазва от всевъзможността в перспективата на хаоса? Как модерно и традиционно си кореспондират в една напълно разомагьосана културна среда? Как си влияят цивилизациите в досег една с друга? На каква основа се гради традицията на свещеното препредаване - устно и писмено?

Фокусът на конференцията е насочен към скритите и открити послания в текстове и практики от религиозен и философски характер, които стоят в основата на културните картини на света. Това, което в голяма степен предопределя облика на една цивилизация, е нейното отношение към традицията, която я е белязала, придала и е значение и смисъл. Въпросите за това от какви митове се влияят културите днес, как интерпретират наследството от миналото в перспективата на духовното и културно наследство, религията, философията, различните системи от вярвания. Познаването на дадена култура, която светът разглежда през монокъла на глобализацията в перспективата на многообразието и културно наследство е своеобразна „визитна картичка” за „отсрещната страна” между комуникиращи общности.

Ако “същността на всяка култура е религията” (според Освалд Шпенглер), то посланията на свещените текстове, още от Двуречието, Древен Египет, Китай, Индия, очертават контура на бъдещите цивилизации, оформен при залеза на предшестващите ги и определя, в голяма степен, пътеките на бъдещите култури.

Своеобразният «културен код», въз основа на който Древна Гърция определя философията и етиката на западната цивилизация е принцип на препредаване – устно и писмено – в чиито послания се съдържат основанията за съществуване на обществената система – Западна и Източна.

Сред целите на конференцията са:

  • да инициира академичен дебат за идеите зад религиозната ситуация днес. Какви акценти се запазват от дълбока древност досега като текст, практика, като основна линия от културно, философско и религиозно естество;
  • да се проследи как се формира религиозността въз основа на стари практики и текстови препратки към миналото наследство на системите от вярвания, някои от които съществуват и днес.
  • да формира толерантни нагласи към културното различие и към «другите» (различните по раса, етническа и религиозна принадлежност, културна идентичност и др.).
  • да насочи общественото внимание към проблемите на културните различия в широкия контекст на сравнителното религиознание, в което доминират преплетени орнаменти от по-стари системи от вярвания;