Начало / Новини / Календар / Конференция "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции"

Аула, Ректорат

Научната конференция се провежда в партньорство с НСА "Васил Левски" и с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Националното издателство за образование и наука "Аз Буки", Българската национална телевизия.

Събитието е от основно значение за програмата "София - европейска столица на спорта 2018 г.".

Конференцията е свързана с популяризирането на добри практики в образователните институции в областта на здравословния начин на живот, двигателната активност, спорта и младежкото доброволчество и включва участието на учители и директори от столицата.

Актуални теми в конференцията са ролята на физическото възпитание и спорта като превенция на насилието и агресията, превенция на отпадането от училище, приобщаващо образование и подкрепа за личностно развитие на деца, ученици и младежи.