Начало / Новини / Календар / II Национална олимпиада по езикова култура за студенти от първи и втори курс

Ректорат

Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии и Студентският съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организират II Национална олимпиада по езикова култура за студенти от първи и втори курс, която ще се проведе на 20 и 21 май 2019 г. в Университета.

В Олимпиадата ще участват първокурсници и второкурсници не само от специалност „Българска филология“, но и от други хуманитарни специалности на филологическите факултети на ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“ и СУ „Св. Климент Охридски“, който ще се представи и с няколко отбора от Юридическия факултет. Заявки са подали над 80 студенти, два пъти повече в сравнение участниците в първото издание.

Целта на проявата е да събере на едно място начеващи хуманитаристи с изявен интерес към езиковата култура, като им даде възможност да се проявят и да тестват знанията и уменията си, разрешавайки конкретни проблеми, както и да създадат контакти със свои връстници и с утвърдени имена от научната и преподавателска общност на България.

На 20 май ще се проведе състезание между отборите, представящи различните университети и специалности, а 21 май е запазен за индивидуалната надпревара. И в двата случая са предвидени писмен кръг (решаване на многокомпонентен тест със задачи, свързани с правописната и пунктуационната норма) и устен кръг (коментар на казуси от реалната писмена и устна речева практика). Задачите са разработени в съответствие с официалните правописни и правоговорни норми на съвременния български книжовен език от експертна комисия, включваща представители на всички участващи университети. Отговорите на студентите ще бъдат оценявани от жури, в което влизат хабилитирани преподаватели, изтъкнати учени с доказано отношение към въпросите на езиковата култура.

Цялостната подготовка и провеждане на събитието се осъществяват и координират от представители на Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии и на Студентския съвет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Организационният комитет изказва своята благодарност за финансовата подкрепа за Олимпиадата, която се реализира със средства по НИД на ФСФ, дог. № 80-10-201 от 17.04.2019 г., и със средства от бюджета на Студентски съвет към СУ „Св. Климент Охридски“, Протокол № 03 от 28.03.2019 г.

Още информация на страницата във Фейсбук: https://www.facebook.com/ezikovaolimpiada/

За контакти: ezikovaolimpiada2@gmail.com