Начало / Новини / Календар / Филология и журналистика в диалог за българския език

Аула

На 10 юни, от 11 часа, в Аулата на СУ „Свети Климент Охридски“ студенти българисти и техни преподаватели ще представят резултатите от проучванията върху журналистическата реч, осъществявани в рамките на часовете по езикова култура, лексикология и публична реч.

Научно-изследователската инициативата започва своето начало преди повече от 15 години, когато младите филолози и преподавателите им започват да наблюдават, да анализират и да представят публично своите научни обобщения върху публичната реч. Студентите българисти от Факултета по славянски филологии работят по групи, като наблюдават по определени лингвистични критерии речта на български журналисти; провеждат анкети сред колегите си и отличават по определени стандарти радио и телевизионни журналисти.

За първи път тази година ще бъдат връчени отличия на български медии за съзнателно провеждана политика по езикова култура (правопис и правоговор) при обучението на журналистическите кадри, както и за целенасочено отразяване на актуални проблеми на родния ни език. За първи път също така ще бъде представен модел на анализ върху изреченските структури в журналистическата реч, свързан със структурографския подход в езикознанието.

Инициативата е една от многото научно-изследователски форми, които се осъществяват във Факултета по славянски филологии. Друга подобна мащабна дейност е свързана с научните експедиции „По следите на българските възрожденци“ и „Богатството на родопските говори“, които дават възможност на бъдещите филолози да проучват речевата практика на терен и да проследят онези места от Възраждането, в които се оформя новобългарският книжовен език.

Тази година научното изследване се осъществява с помощта на проект КП 06 ОПР 05/4, свързан с националните и европейските измерения на езиковата култура в публичната реч и финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката.