Начало / Новини / Календар / Дни на Франсоаз Долто в България 2017 - „Предизвикателствата пред невъзможните професии“

Конферентна зала, Ректорат

На 20 май 2017 г., от 9:30 до 17:30 ч., за шеста поредна година ще се проведат Дни на Франсоаз Долто в България под надслов „Предизвикателствата пред невъзможните професии“.

Срещата с психичното страдание и функциониране провокира и кара хората да мислят, да усещат, да търсят повече. Независимо от професионалните полета (педагогика, логопедия, акушерство, медицина, психология, социална работа и т.н.), специалистите попадат в ситуации, които са истинско изпитание за професионализма им.

Създавайки пространство за поставяне на въпроси и търсене на отговори, очакванията са да се създаде диалог между участващите, насочен и към възможностите за професионално развитие (през психоанализата) и самоусъвършенстване. Ще се поставят въпроси около практиката, теорията и трудностите пред обучението/възпитанието, управлението и лечението – пред ''невъзможните професии'' (З. Фройд).

Сред основните цели на Дните е да се потърси всъщност кое е невъзможното днес на „невъзможните професии“ и какви са предизвикателствата пред специалистите в полето на родителството и детството, юношеството.

Отправни точки в обсъждането ще бъдат още практиката на "Зеленият двор" в България, „Зелената къща” във Франция, която поставя различни предизвикателства пред психоаналитика и включването му в „играта” между родителите и децата.

Дните ще завършат с филма „Не се страхувайте”, с участието на Ф. Долто.

По време на събитието ще бъде представено първото българско издание на книгата на Франсоаз Долто „В играта на Желанието” и книгата на Моника Богданова ''Раждането на Субекта''.

Събитието е резултат от партньорството между Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“ и „Зеленият двор“.