Начало / Новини / Календар / 45 години специалност „Арабистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Международен ден на арабския език

Аула, Ректорат

На 18 декември, обявен от ЮНЕСКО за Международен ден на арабския език, Катедрата по арабистика и семитология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще отбележи тържествено в Аулата 45-годишнината от създаването на самостоятелна специалност „Арабистика“ в Алма матер и България. Тържественото събитие ще започне в 17.00 ч. и включва кратка академична част с международно участие и културна програма, изготвена с участието на студенти от специалност „Арабистика“. Събитието се провежда в партньорство с посланиците и ръководителите на дипломатически мисии на арабските държави, акредитирани в София, които предлагат за гостите и коктейл с национални ястия след официалната част.

Арабският език започва да се преподава в Софийския университет още през 1964 г. като източен език към специалност „Ориенталистика“. През 1974 г. е въведена отделна специалност „Арабистика“, залегнала в основата и на създадената през 2000 г. като самостоятелно звено на Софийския университет катедра „Арабистика и семитология“. Специалност „Арабистика“ подготвя висококвалифицирани специалисти, които владеят арабски език, притежавайки задълбочена подготовка и разбиране за културата, обществено-политическата история на арабския свят, доктрината на исляма с неговите школи и религиозно-политически течения.

Катедрата по арабистика и семитология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е първото и единствено по рода си в България академично звено, в което вече пето десетилетие арабският език, история, литература, култура и политика се изучават в тясна връзка с ислямознанието като класическа европейска научна област. Ползвайки се с международно признание, Катедрата предлага програми и в трите степени на обучение – бакалавърска, магистърска и докторска. Специалност „Арабистика“ е дала образование на стотици дипломирани арабисти, като през последните години продължава да бъде една от най-желаните специалности сред кандидат-студентите.

Програма