Начало / Наука / Проектна дейност / Проекти на СУ / Проект Европейска инициатива за подготовка на обучители по медийна грамотност (European Media Coach Initiative)

   

 

Logo_EMCIEU

 

http://mediacoacheurope.eu/

 

Основният фокус на проекта Европейска инициатива за подготовка на обучители по медийна грамотност (European Media Coach Initiative) е подобряването на нивата на медийна грамотност сред младите хора чрез осигуряване на голям брой медийно грамотни професионалисти, работещи с децата в училищата, в младежките центрове, както и в други разнообразни контекси – библиотеки, читалища, музеи и т.н.

Проектът обединява ключови представители от Европейския съюз, работещи в полето на медийната грамотност, които следва да ускорят развитието на медийната грамотност в различни страни и региони чрез една от най-успешните европейски пракики в тази област.

Целта на проекта е масовото разпространение на иновационен опит – на доказалата на практика своята ефективност холандска инициатива Media Coach – успешно постигнала повишаване на медийната грамотност сред деца, младежи и родители посредством обучение на млади професионалисти – учители, библиотекари, младежки активисти, представители на различни нива на държавната власт и др., позволявайки им да се запознаят с възможностите и предизвикателствата на новите медии и новите видове грамотност.

Холандската инициатива Media Coachкъм момента се прилага в следните пет страни: България, Гърция, Кипър, Португалия и Румъния.

Българската страна по проекта е представена от СУ „Св. Климент Охридски“ чрез Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ), Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) и Факултета по класически и нови филологии (ФКНФ). Основни експерти по проекта са: проф. д-р Мадлен Данова, проф. д-р Теодора Петрова, проф. дн Данаил Данов и гл. ас. д-р Симеон Хинковски.