Начало / Наука / Информационна система за научната дейност "Авторите"

   

При попълване на информация за научни проекти:

Ако вече сте въвели проекта си в електронната система за проекти на СУ
(projects.uni-sofia.bg), въведете в полето „Вътрешен номер на проект от projects.uni-sofia.bg” предоставения Ви от системата за проекти номер и информацията за тези проекти ще бъде прехвърлена.

Поради зачестили въпроси Ви молим да въведете внимателно информацията за личните си данни. Попълването на таблицата (списъка) с имена за идентификация Публикува под имената е много важно. За да запазите нововъведена публикация, е задължително името в едно от полетата на авторския колектив точно да съвпада с едно от имената в таблицата за идентификация - Публикува под имената.

* с потребителското име и паролата от служебния акаунт (т.нар. акаунт за СУСИ, т.к. се създава в ИС СУСИ-4, но се ползва за достъп до всички електронни ресурси на СУ)

 

Администратори на системата по факултети

 

Факултет Администратор Ел. Поща
ФМИ Митко Видев Янчев За връзка
ФЖМК Гриша Атанасов grisha1@gmail.com
ФП Вержиния Райкова verg@abv.bg
ФФ Снежа Максимова Тилкиджиева tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg
БогФ Христо Стоянов Бъчваров hristo.s.b@gmail.com
ИФ Григор Бойков griboykov@yahoo.com
ГГФ Теодора Валериева Билярска teodora@gea.uni-sofia.bg
ФКНФ Габриела Красимирова Пеева gabriela_peeva1@abv.bg
ФХФ Савина Олегова Кирилова LIBCHEM@chem.uni-sofia.bg
ЮФ Анета Николова Алексиева-Дервенска anial@dir.bg
ФзФ д-р Виктор Благоев Гущеров viktor@phys.uni-sofia.bg
ФНПП Здравка Янкова zdravka_yankova@abv.bg
Зоя Йовова zoiceto@abv.bg
Татяна Маркевич markevicht@abv.bg
Антоанета Ананиева ananievaa@abv.bg
Милка Белева milkabeleva@abv.bg
Евгени Венков fnppmusic@gmail.com
ФСлФ Ружа Мускурова underground@abv.bg
Екатерина Солнцева solnceva@yahoo.com
БФ Нели Кирилова Райкова neliangelova79@abv.bg
СтФ Стефка Тошева stefka_tosheva@abv.bg
МФ ас. Десислава Анри Лазарова dessislaval@yahoo.com