Начало / Университетът / Преподаватели / СУСИ-преподавател

   

Система за управление на студентска информация (СУСИ)

Адрес за достъп на преподаватели до СУСИ: https://susi4.uni-sofia.bg

 

* Достъпът до системата е възможен само от компютър, който е свързан с мрежата на Софийския университет. Това ограничение може да отпадне, ако се получи Сертификат за отдалечен достъп.

** Използването на СУСИ е възможно само с потребителско име и парола.

Потребителско име, парола и указания за използване на СУСИ се получават от администратора за съответния факултет.

 

Правила за работата със системата СУСИ
(Приложения: 1 , 2 , 3 )

Помощна информация за преподаватели

 

Администратори на СУСИ по факултети:

Факултет Администратор Телефон
Факултет по начална и предучилищна подготовка Ася Николаева Йорданова 9706 243
Милка Таньова Белева 9706 234
Биологически факултет Мариана Кирилова Модрева - Атанасова 8167 337
Факултет по математика и информатика Митко Видев Янчев За контакт
Факултет по журналистика и масова комуникация Христиана Богданова Владова 9308 409
9819 409
Мариела Методиева Николова
Стопански факултет Десислава Йорданова Лещарова 9711002/445
Лилия Тодорова Байкушева - Димитрова 9711002/413
Геолого-географски факултет Ирина Московска 9308 271
Красимира Тонова  
Философски факултет Зорница Стоянова Ангелова 8005111/495
Ваня Йосифова
Физически факултет Галя Деянова 8161 888
Факултет по класически и нови филологии Лора Симеонова Минчева 9804357
Факултет по педагогика Радмила Иванова Луканова 9308 337
9308 989
Факултет по славянски филологии Емилиян Антонов Николов 9308 387
Факултет по химия и фармация Катерина Душкова Миланова 8161 660
Мария Николова Такева 8161 358
Юридически факултет Евдокия Йорданова Йорданова 9442217
Емилия Георгиева Младжова 9434806
Богословски факултет Христо Стоянов Бъчваров 9890115/22,28
Медицински факултет Боряна Ганчева Стоянова 9607417
Исторически факултет Ани Истаткова 9308 343