Начало / Новини / Новини и събития / Академична конференция „Консултативни компетентности“

   
Академична конференция „Консултативни компетентности“

В Софийския университет се проведе академичната конференция „Консултативни компетентности“. Тя бе открита в Заседателна зала 1 в Ректората на 2 юни и продължи до 4 юни 2023 г.

Конференцията е организирана от Софийския университет „Свети Климент Охридски“ в партньорство с Дружество на психолозите в България, Сдружение на преподавателите по философия, Асоциация на учителите по философия, Районна колегия на Български лекарски съюз – Пловдив, Сдружение на обучители и изследователи в България по обща медицина, Българско Балинтово общество, Център по „Клинична психология, психоонкология и психосоматика“, УМБАЛ Токуда, Център по философия с деца към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

1-1

Участниците бяха поздравени от проф. Пламен Макариев от Катедра „Философия“ на Софийския университет, който заяви, че за него е чест да бъде част от такава смислена и важна конференция.

1-2

Заместник-ректорът на Алма матер доц. д-р Анета Антонова изрази впечатлението си от този забележителен научен форум, който събира на едно място изследователи от различни професионални области – психология, медицина, образование, биология. По думите й домакинството на подобно събитие без съмнение е признание за развитието на консултирането като дейност. Тя акцентира в изказването си върху значението на консултирането и все по-голямата му роля в живота на съвременния човек. Според доц. Антонова все повече хора се допитват до психолог, за да намерят решение на своите проблеми и да усвоят нови стратегии за преодоляване на различни житейски ситуации.

1-3

Заместник-ректорът посочи, че все повече се обръща внимание на предоставянето на консултации с помощта на технологии. Тя изрази увереността си, че форумът ще е от полза за самите участници, за специалисти в съответните области, а темите ще помогнат на присъстващите в тяхната практика.

1-1-15

Деканът на Философския факултет проф. Соня Карабельова изрази вълнението си да приветства всички на тази важна конференция. По думите й за Философския факултет е чест да са домакини и отбеляза, че компетентностите в областта на консултирането не бива да остават само в едно единствено поле, защото са област, която трябва да се развива от всички специалисти, занимаващи се с консултантска дейност. Според проф. Карабельова програмата показва обединяване на специалисти от психология, педагогика, психотерапия и специалисти в областта на медицината. Деканът посочи, че с този форум се поставят традиции в тази област с привличането на специалисти в най-различни области на приложението на научното познание. Тя изрази радостта си от факта, че участват колеги не само от Софийския университет, но и от редица други организации и институции. Проф. Карабельова посочи, че във Философския факултет от няколко години активно работи Центъра по философия за работа с деца, а от две години и Центърът за психологическо консултиране и изследвания, които оказват ценна помощ на студенти, преподаватели и служители. Деканът подчерта, че планират да разширяват тези области с колеги от сродни факултети и от други асоциации, организации и институции. В заключение проф. Карабельова пожела успех на конференцията.

1-7

Конференцията продължи с представяне на докладите по различните тематични акценти: теоретични изследвания на консултирането и консултативните компетентности; подходи и методи в консултирането; консултативни практики и подходи – видове, форми, регулации; граници на консултирането – експертиза, становище, съветване; консултирането в науките, изкуствата, академичното, технологиите, спортовете, стопанския, обществения живот и др.; консултирането в сферите на медицината, психологията, правото, философията, образованието, политиката, кариерата, личния живот и др.

1-6

Целта на конференцията е да постави акцент върху консултативния фокус на различните професионални направления в науката и практиката, както и на интердисциплинарните подходи, обединяващи различни професионалисти в единно ефективно сътрудничество. Идеята е да се изследва, открива и сътворява осмисляне на консултирането – обединяващо, но и създаващо възможности да се съхрани и уважи своеобразието, спецификата на всяка консултативна ситуация.

Тъй като в съвремието ни се обръщаме към консултирането и реалността на консултативното в редица разнородни ситуации, замисълът е да се очертаят „териториите“ и „границите“ на компетентността в консултирането, а също – специфичните особености на консултативния процес в областта на психологията, философията, медицината, педагогиката, правото и др. Компетентността и експертността в различните научни сфери ни изправят пред предизвикателството да дадем разнообразни дефиниции на консултирането като професионална практика и да го предложим като такава в индивидуалната среща и в обществения контекст. Освен това, в доста от случаите ролята на консултиращия и консултативното (изобщо – има се предвид и например консултативния орган, консултативната организация и т.н.) се асоциира с, и се определя спрямо, ролята на съветник, ментор, експерт, инструктор, треньор и т.н. Консултиране и консултативни процеси откриваме в различни научни, професионални и институционални сфери.

Водещ мотив за инициирането на настоящата конференция е да се погледне на наличното многообразие така, че в светлината на различните подходи и схващания да си поставим въпроса за природата на консултативния процес в неговите различни измерения. Важно е да търсим отговори на въпросите: що е консултиране и консултативно; каква е определеността на действителните и възможни интердисциплинарни подходи към консултирането; къде и какви са границите на консултативното; какво отличава полетата на предоставяне на мнение, експертиза, становище, от тези на консултирането; какви са консултативните компетентности; какви са спецификите на свързаните с тях роли, форми, формати и регулации и т.н.

В конференцията участваха професионалисти от всички факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и колеги от други университети, от различни институции в страната.