Начало / Новини / Календар / Пети международен конгрес по биоразнообразие

Биологически факултет (бул. “Драган Цанков” №8)

От 11 до 13 октомври 2019 г. Биологическият факултет на Софийския университет ще бъде домакин на Петия международен конгрес по биоразнообразие - научен конгрес, фокусиран върху биоразнообразие, екология, фаунистика, флористика, таксономия и систематика, защитени територии и тяхното управление, устойчиво използване на природните ресурси и други съвременни биологични аспекти.

Традиционно в научния форум взимат участие изявени учени, студенти и членове на НПО от Италия, Малта, Швейцария, Франция, България, Русия, Тунис, Алжир, Мароко и др. За повече информация: тук .