Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“

Аула, Ректорат

На 29 и 30 ноември 2019 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда международна научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“, организирана от Университетския център за управление на конфликти и организационни изследвания към Катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“ при Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В конференцията участват учени с 140 доклада, разпределени в следните тематични направления:Лидерство, организационно развитие и ефективност; Управление и развитие на човешките ресурси;Крос-културен мениджмънт и организационна култура; Личност, благополучие и здраве в организацията.

Проблемните области на конференцията обхващат изследователски и приложни перспективи и тенденции в трудовата и организационна психология и в управлението на човешките ресурси в бизнеса, публичната сфера, политиката, социалната сфера, образованието, сигурността.

Програма