Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетска библиотека / Информационни ресурси

   

Подробна информация за Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” може да намерите в Интернет на адрес: http://www.libsu.uni-sofia.bg. Сайтът запознава с: историята и структурата на Университетската библиотека (Централна университетска библиотека с нейните направления и отдели и системата от 28 филиални библиотеки със съответните адреси, работно време, телефони и e-mail за връзка); Правилника за обслужване на читателите; предоставяните ресурси и услуги; новостите в библиотеката; културните и изложбени прояви; полезни връзки с други университетски и научни библиотеки в България и чужбина.

 

Университетската библиотека предлага следните електронни информационни услуги:

 

Електронен каталог на Университетската библиотека

http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-b-0&Con_lng=bul

 

Национален академичен своден каталог НАБИС

http://unicat.nalis.bg/?lng=bg

 

Национален абонамент бази данни

http://libsu.uni-sofia.bg/page.php?5

 

Абонамент на Университетската библиотека за 2018 г.

http://libsu.uni-sofia.bg/page.php?6

 

Безплатни онлайн ресурси

http://libsu.uni-sofia.bg/page.php?7