Начало / Университетът / Общо събрание на Фондация “Св. Климент Охридски”

   

Общо събрание на Фондация “Св. Климент Охридски”

23 април 2018 г.

 

Управителният съвет на Фондация “Св. Климент Охридски” свиква Общо събрание на Фондация “Св. Климент Охридски” на 23 април т.г. от 18.00 часа в заседателна зала №1 на Ректората при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Фондацията.
  2. Финансов отчет на Фондацията.
  3. Промени в състава на Управителния съвет.
  4. Разни.