Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за доцент по професионално направление 3.9. туризъм (териториални изследвания на туризма), обявен в ДВ, 69/06.08.2013 г.