Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / СНС по Педагогика / Архив

   

Съветът провежда избори и защити на докторски дисертации за присъждане на научните звания: "доцент" и "професор" и научните степени: "доктор" и "доктор на педагогическите науки". Те се присъждат в областта на педагогическите науки:

 • 050701 Теория на възпитанието и дидактика
 • 050702 История на педагогиката и българското образование
 • 050703 Методика на обучението /по отрасли/
 • 050704 Специална педагогика
 
SNS

Показатели и критерии за присъжадане на научни степени и звания

Откриване на процедура в СНС:
необходими документи , молба , препоръка за автобиография, обява-образец

 

Състав от 18.02.2010 г.

 • проф. д-р Димитър Гюров - Председател
 • проф. дпн Йордан Колев – Зам.-председател
 • проф. д-р Димитър Веселинов – Научен секретар
 • проф. дпн Пламен Радев
 • проф. дин Георги Колев
 • проф. дпн Маргарита Георгиева
 • проф. дпн Крум Рачев
 • проф. дпн Мария Герджикова
 • проф. дпн Албена Чавдарова
 • проф. дпн Емилия Рангелова
 • ст.н.с.І ст. д-р Петър Лазаров
 • проф. д-р Божидар Ангелов
 • проф. д-р Веска Шошева
 • проф. д-р Ирина Колева
 • доц. д-р Веселина Димитрова
 • доц. д-р Коста Герджиков
 • доц. д-р Милчо Гавазов
 • доц. д-р Сийка Чавдарова-Костова
 • доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова

Висша атестационна комисия (ВАК)