Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Академичен състав

   
Име Катедра
проф. дмн Гено Николов Числени методи и алгоритми
проф. дмн Дойчин Толев Математически анализ
проф. дмн Емил Хорозов Диференциални уравнения
проф. дмн Марусия Божкова Вероятности, операционни изследвания и статистика
проф. дмн Надежда Рибарска Математически анализ
проф. д-р Надя Златева Вероятности, операционни изследвания и статистика
проф. дмн Недялко Ненов Алгебра
проф. д-р Азнив Каспарян Алгебра
проф. д-р Ана Пройкова Информационни технологии
проф. д-р Боян Бончев Софтуерни технологии
проф. д-р Васил Цунижев Компютърна информатика
проф. д-р Владимир Димитров Компютърна информатика
проф. д-р Георги Бояджиев Мехатроника, роботика и механика
проф. д-р Евгений Кръстев Мехатроника, роботика и механика
проф. д-р Елиза Стефанова Информационни технологии
проф. д-р Иван Койчев Софтуерни технологии
проф. д-р Калинка Калоянова Компютърна информатика
проф. д-р Камен Делчев Мехатроника, роботика и механика
проф. д-р Красен Стефанов Информационни технологии
проф. д-р Мария Нишева-Павлова Компютърна информатика
проф. д-р Михаил Кръстанов Вероятности, операционни изследвания и статистика
проф. д-р Силвия Илиева Софтуерни технологии
проф. д-р Стефан Иванов Геометрия
проф. д-р Тинко Тинчев Математическа логика и приложенията ѝ
доц. дмн Огнян Христов Диференциални уравнения
доц. д-р Александра Соскова Математическа логика и приложенията ѝ
доц. д-р Александър Григоров Софтуерни технологии
доц. д-р Александър Димов Софтуерни технологии
доц. д-р Ангел Ангелов Обучение по математика и информатика
доц. д-р Ангел Дичев Математическа логика и приложенията ѝ
доц. д-р Ангел Живков Диференциални уравнения
доц. д-р Асен Божилов Алгебра
доц. д-р Ася Русева Геометрия
доц. д-р Атанас Семерджиев Компютърна информатика
доц. д-р Богдан Александров Геометрия
доц. д-р Борислав Драганов Математически анализ
доц. д-р Валерия Симеонова Информационни технологии
доц. д-р Ваня Хаджийски Комплексен анализ и топология
доц. д-р Весела Стоименова Вероятности, операционни изследвания и статистика
доц. д-р Веселин Гушев Числени методи и алгоритми
доц. д-р Владимир Бабев Математически анализ
доц. д-р Десислава Петрова-Антонова Софтуерни технологии
доц. д-р Димитър Биров Изчислителни системи
доц. д-р Димитър Василев Компютърна информатика
доц. д-р Димитър Димитров Компютърна информатика
доц. д-р Дончо Дончев Вероятности, операционни изследвания и статистика
доц. д-р Евгения Великова-Бандова Алгебра
доц. д-р Елисавета Гурова Софтуерни технологии
доц. д-р Иван Гаджев Математически анализ
доц. д-р Иван Минчев Геометрия
доц. д-р Иван Станев Компютърна информатика
доц. д-р Иван Чавдаров Мехатроника, роботика и механика
доц. д-р Илиана Николова Информационни технологии
доц. д-р Калин Николов Компютърна информатика
доц. д-р Камен Спасов Изчислителни системи
доц. д-р Красимира Александрова Комплексен анализ и топология
доц. д-р Лозко Милев Числени методи и алгоритми
доц. д-р Мариана Атанасова Информационни технологии
доц. д-р Мария Каратопраклиева Диференциални уравнения
доц. д-р Мария Соскова Математическа логика и приложенията ѝ
доц. д-р Мая Стоянова Алгебра
доц. д-р Милен Петров Софтуерни технологии
доц. д-р Милко Такев Математически анализ
доц. д-р Минко Марков Изчислителни системи
доц. д-р Никола Найденов Числени методи и алгоритми
доц. д-р Николина Николова Обучение по математика и информатика
доц. д-р Олга Георгиева Софтуерни технологии
доц. д-р Павел Бойчев Информационни технологии
доц. д-р Петър Армянов Компютърна информатика
доц. д-р Първан Първанов Математически анализ
доц. д-р Радослава Христова Компютърна информатика
доц. д-р Румен Улучев Числени методи и алгоритми
доц. д-р Силвия Бумова Алгебра
доц. д-р Симеон Замковой Геометрия
доц. д-р Симеон Цветанов Изчислителни системи
доц. д-р Стела Николова Математическа логика и приложенията ѝ
доц. д-р Стела Русева Изчислителни системи
доц. д-р Стефан Димитров Изчислителни системи
доц. д-р Таня Тонова Обучение по математика и информатика
доц. д-р Теменужка Зафирова-Малчева Информационни технологии
доц. д-р Тодор Попов Диференциални уравнения
доц. д-р Трифон Трифонов Компютърна информатика
доц. д-р Христо Ганчев Математическа логика и приложенията ѝ
доц. д-р Юлиан Цанков Геометрия
гл. ас. д-р Александър Александров Комплексен анализ и топология
гл. ас. д-р Александър Петков Геометрия
гл. ас. д-р Александър Стефанов Мехатроника, роботика и механика
гл. ас. д-р Ана Авджиева Числени методи и алгоритми
гл. ас. д-р Андрей Сариев Математическа логика и приложенията ѝ
гл. ас. д-р Антон Зиновиев Математическа логика и приложенията ѝ
гл. ас. д-р Васил Гочев Комплексен анализ и топология
гл. ас. д-р Владислав Ненчев Математическа логика и приложенията ѝ
гл. ас. д-р Галя Неделчева Изчислителни системи
гл. ас. д-р Георги Георгиев Изчислителни системи
гл. ас. д-р Георги Георгиев Диференциални уравнения
гл. ас. д-р Деница Григорова Вероятности, операционни изследвания и статистика
гл. ас. д-р Диана Радкова-Ганчева Алгебра
гл. ас. д-р Димитрина Ставрова Мехатроника, роботика и механика
гл. ас. д-р Димитър Георгиев Математическа логика и приложенията ѝ
гл. ас. д-р Добромир Кралчев Изчислителни системи
гл. ас. д-р Елза Иванова-Димова Комплексен анализ и топология
гл. ас. д-р Емил Каменов Вероятности, операционни изследвания и статистика
гл. ас. д-р Иван Христов Компютърна информатика
гл. ас. д-р Ирена Авджиева Информационни технологии
гл. ас. д-р Ирина Вутова Обучение по математика и информатика
гл. ас. д-р Йоаннис Патиас Компютърна информатика
гл. ас. д-р Константин Табаков Алгебра
гл. ас. д-р Любомир Андреев Комплексен анализ и топология
гл. ас. д-р Мая Желязкова Вероятности, операционни изследвания и статистика
гл. ас. д-р Мира Бивас Математически анализ
гл. ас. д-р Николай Иванов Математически анализ
гл. ас. д-р Николай Колев Алгебра
гл. ас. д-р Нора Ангелова Компютърна информатика
гл. ас. д-р Петър Митанкин Математическа логика и приложенията ѝ
гл. ас. д-р Петър Петров Числени методи и алгоритми
гл. ас. д-р Росен Николов Математически анализ
гл. ас. д-р Румяна Антонова Изчислителни системи
гл. ас. д-р Руси Йорданов Комплексен анализ и топология
гл. ас. д-р Светлин Георгиев Диференциални уравнения
гл. ас. д-р Сия Цолова Софтуерни технологии
гл. ас. д-р Стефан Вътев Математическа логика и приложенията ѝ
гл. ас. д-р Стефан Герджиков Математическа логика и приложенията ѝ
гл. ас. д-р Татяна Тодорова Алгебра
гл. ас. д-р Филип Петров Обучение по математика и информатика
гл. ас. д-р Цветан Коцев Мехатроника, роботика и механика
гл. ас. д-р Цветан Христов Диференциални уравнения
гл. ас. д-р Цветана Стоянова Диференциални уравнения
гл. ас. д-р Юрий Цукровски Изчислителни системи
гл. ас. д-р Яна Алексиева-Нинова Геометрия
ас. д-р Димитар Недановски Мехатроника, роботика и механика
ас. д-р Живко Петров Математически анализ
ас. д-р Михаил Хамамджиев Вероятности, операционни изследвания и статистика
ас. д-р Тихомир Иванов Числени методи и алгоритми
ас. Веселин Стамов Обучение по математика и информатика
ас. Галина Люцканова-Жекова Числени методи и алгоритми
ас. Георги Георгиев Информационни технологии
ас. Георги Къдрев Софтуерни технологии
ас. Дафина Петкова Компютърна информатика
ас. Димитринка Томова Информационни технологии
ас. Ирена Павлова Софтуерни технологии
ас. Марина Чомакова Геометрия
ас. Мария Колева Компютърна информатика
ас. Невяна Георгиева Геометрия
ас. Николай Буюклиев Математически анализ
ас. Ридван Иcуфов Обучение по математика и информатика
ас. Сабина Бочева Изчислителни системи
ас. Тодор Георгиев Информационни технологии
ас. Траян Илиев Информационни технологии
старши преподавател Пенчо Михнев Информационни технологии
математик Евгени Недялков Математически анализ
Водещ изследовател (R4), проф. д-р Татяна Черногорова Числени методи и алгоритми
Установен изследовател (R3), доц. д-р Павел Павлов Компютърна информатика
Установен изследовател (R3), проф. д-р Кирил Банков Обучение по математика и информатика
Първо ниво изследовател (R1) Николай Шегунов Компютърна информатика