Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Академичен състав

   

Общият брой на преподавателите от Факултета по математика и информатика е 155 души, от които 81 хабилитирани преподаватели (23 професори, 58 доценти) и 74 нехабилитирани преподаватели (42 главни асистенти, 21 асистенти, 6 математици и 5 преподаватели).

   

 

доц. д-р Мая Митева Стоянова, Р-л катедра

 

 

Алгебра

 

 

проф. дмн Недялко Ненов

 

 

Алгебра

 

 

проф. д-р Азнив Каспарян

 

 

Алгебра

 

 

доц. д-р Асен Божилов

 

 

Алгебра

 

 

доц. д-р Евгения Великова

 

 

Алгебра

 

 

доц. д-р Силвия Бумова

 

 

Алгебра

 

 

гл. ас. д-р Диана Радкова

 

 

Алгебра

 

 

гл. ас. д-р Константин Табаков

 

 

Алгебра

 

 

гл. ас. д-р Николай Колев

 

 

Алгебра

 

 

гл. ас. д-р Татяна Тодорова

 

 

Алгебра

 

 

ас. Мария Конова

 

 

Алгебра

 

 

проф. Марусия Божкова, Р-л катедра

 

 

Вероятности, операционни изследвания и статистика

 

 

проф. дмн Михаил Кръстанов

 

 

Вероятности, операционни изследвания и статистика

 

 

доц. д-р Весела Стоименова

 

 

Вероятности, операционни изследвания и статистика

 

 

доц. д-р Дончо Дончев

 

 

Вероятности, операционни изследвания и статистика

 

 

гл. ас. д-р Деница Григорова

 

 

Вероятности, операционни изследвания и статистика

 

 

гл. ас. д-р Емил Каменов

 

 

Вероятности, операционни изследвания и статистика

 

 

гл. ас. д-р Мая Желязкова

 

 

Вероятности, операционни изследвания и статистика

 

 

ас. Михаил Хамамджиев

 

 

Вероятности, операционни изследвания и статистика

 

 

доц. д-р Симеон Замковой, Р-л катедра

 

 

Геометрия

 

 

проф. дмн Стефан Иванов

 

 

Геометрия

 

 

доц. д-р Ася Русева

 

 

Геометрия

 

 

доц. д-р Богдан Александров

 

 

Геометрия

 

 

доц. д-р Иван Минчев

 

 

Геометрия

 

 

доц. д-р Юлиан Цанков

 

 

Геометрия

 

 

гл. ас. д-р Александър Петков

 

 

Геометрия

 

 

математик Марина Чомакова

 

 

Геометрия

 

 

математик Невяна Георгиева

 

 

Геометрия

 

 

математик Яна Алексиева

 

 

Геометрия

 

 

доц. д-р Ангел Живков, Р-л катедра

 

 

Диференциални уравнения

 

 

проф. дмн Емил Хорозов

 

 

Диференциални уравнения

 

 

доц. дмн Огнян Христов

 

 

Диференциални уравнения

 

 

доц. д-р Мария Каратопраклиева

 

 

Диференциални уравнения

 

 

доц. д-р Тодор Попов

 

 

Диференциални уравнения

 

 

гл. ас. д-р Георги Георгиев

 

 

Диференциални уравнения

 

 

гл. ас. д-р Светлин Георгиев

 

 

Диференциални уравнения

 

 

гл. ас. д-р Цветан Христов

 

 

Диференциални уравнения

 

 

гл. ас. д-р Цветана Стоянова

 

 

Диференциални уравнения

 

 

доц. д-р Минко Марков, Р-л катедра

 

 

Изчислителни системи

 

 

доц. д-р Димитър Биров

 

 

Изчислителни системи

 

 

доц. д-р Камен Спасов

 

 

Изчислителни системи

 

 

доц. д-р Симеон Цветанов

 

 

Изчислителни системи

 

 

доц. д-р Стела Русева

 

 

Изчислителни системи

 

 

доц. д-р Стефан Димитров

 

 

Изчислителни системи

 

 

гл. ас. д-р Галя Неделчева

 

 

Изчислителни системи

 

 

гл. ас. д-р Георги Георгиев

 

 

Изчислителни системи

 

 

гл. ас. д-р Добромир Кралчев

 

 

Изчислителни системи

 

 

гл. ас. д-р Румяна Антонова

 

 

Изчислителни системи

 

 

ас. Борис Зографов

 

 

Изчислителни системи

 

 

ас. Сабина Бочева

 

 

Изчислителни системи

 

 

доц. д-р Павел Бойчев, Р-л катедра

 

 

Информационни технологии

 

 

проф. д-р Красен Стефанов

 

 

Информационни технологии

 

 

доц. д-р Елиза Стефанова

 

 

Информационни технологии

 

 

доц. д-р Илиана Николова

 

 

Информационни технологии

 

 

гл. ас. д-р Валерия Симеонова

 

 

Информационни технологии

 

 

гл. ас. д-р Мариана Атанасова

 

 

Информационни технологии

 

 

ас. д-р Ирена Авджиева

 

 

Информационни технологии

 

 

ас. д-р Теменужка Зафирова-Малчева

 

 

Информационни технологии

 

 

ас. Георги Георгиев

 

 

Информационни технологии

 

 

ас. Димитринка Томова

 

 

Информационни технологии

 

 

ас. Траян Илиев

 

 

Информационни технологии

 

 

преподавател Пенчо Михнев

 

 

Информационни технологии

 

 

математик Ана Пройкова

 

 

Информационни технологии

 

 

доц. д-р Красимира Александрова, Р-л катедра

 

 

Комплексен анализ и топология

 

 

доц. д-р Ваня Хаджийски

 

 

Комплексен анализ и топология

 

 

гл. ас. д-р Александър Александров

 

 

Комплексен анализ и топология

 

 

гл.ас. д-р Васил Гочев

 

 

Комплексен анализ и топология

 

 

гл.ас. д-р Елза Иванова-Димова

 

 

Комплексен анализ и топология

 

 

гл.ас. д-р Любомир Андреев

 

 

Комплексен анализ и топология

 

 

гл.ас. д-р Руси Йорданов

 

 

Комплексен анализ и топология

 

 

проф. д-р Мария Нишева, Р-л катедра

 

 

Компютърна информатика

 

 

проф. д-р Васил Цунижев

 

 

Компютърна информатика

 

 

проф. д-р Владимир Димитров

 

 

Компютърна информатика

 

 

проф. д-р Калинка Калоянова

 

 

Компютърна информатика

 

 

проф. д-р Магдалина Тодорова

 

 

Компютърна информатика

 

 

доц. д-р Атанас Семерджиев

 

 

Компютърна информатика

 

 

доц. д-р Димитър Димитров

 

 

Компютърна информатика

 

 

доц. д-р Димитър Василев

 

 

Компютърна информатика

 

 

доц. д-р Иван Станев

 

 

Компютърна информатика

 

 

доц. д-р Калин Николов

 

 

Компютърна информатика

 

 

доц. д-р Павел Павлов

 

 

Компютърна информатика

 

 

доц. д-р Петър Армянов

 

 

Компютърна информатика

 

 

доц. д-р Радослава Христова

 

 

Компютърна информатика

 

 

доц. д-р Трифон Трифонов

 

 

Компютърна информатика

 

 

гл. ас. д-р Йоаннис Патиас

 

 

Компютърна информатика

 

 

гл. ас. д-р Нора Ангелова

 

 

Компютърна информатика

 

 

ас. Дафина Петкова

 

 

Компютърна информатика

 

 

ас. Мария Колева

 

 

Компютърна информатика

 

 

преподавател Христо Христов

 

 

Компютърна информатика

 

 

математик Димитър Шиячки

 

 

Компютърна информатика

 

 

доц. д-р Христо Ганчев, Р-л катедра

 

 

Математическа логика и приложенията й

 

 

проф. д-р Тинко Тинчев

 

 

Математическа логика и приложенията й

 

 

доц. д-р Александра Соскова

 

 

Математическа логика и приложенията й

 

 

доц. д-р Ангел Дичев

 

 

Математическа логика и приложенията й

 

 

доц. д-р Мария Соскова

 

 

Математическа логика и приложенията й

 

 

доц. д-р Стела Николова

 

 

Математическа логика и приложенията й

 

 

гл. ас. д-р Андрей Сариев

 

 

Математическа логика и приложенията й

 

 

гл. ас. д-р Антон Зиновиев

 

 

Математическа логика и приложенията й

 

 

гл. ас. д-р Владислав Ненчев

 

 

Математическа логика и приложенията й

 

 

гл. ас. д-р Димитър Георгиев

 

 

Математическа логика и приложенията й

 

 

гл. ас. д-р Петър Митанкин

 

 

Математическа логика и приложенията й

 

 

гл. ас. д-р Стефан Герджиков

 

 

Математическа логика и приложенията й

 

 

гл. ас. д-р Стефан Вътев

 

 

Математическа логика и приложенията й

 

 

доц. д-р Владимир Бабев, Р-л катедра

 

 

Математически анализ

 

 

проф. дмн Дойчин Толев

 

 

Математически анализ

 

 

проф. д-р Надежда Рибарска

 

 

Математически анализ

 

 

доц. д-р Борислав Драганов

 

 

Математически анализ

 

 

доц. д-р Милен Иванов

 

 

Математически анализ

 

 

доц. д-р Милко Такев

 

 

Математически анализ

 

 

доц. д-р Първан Първанов

 

 

Математически анализ

 

 

гл. ас. д-р Иван Гаджев

 

 

Математически анализ

 

 

гл. ас. д-р Николай Иванов

 

 

Математически анализ

 

 

ас. д-р Росен Николов

 

 

Математически анализ

 

 

ас. Живко Петров

 

 

Математически анализ

 

 

ас. Николай Буюклиев

 

 

Математически анализ

 

 

математик Евгени Недялков

 

 

Математически анализ

 

 

проф. д-р Георги Бояджиев, Р-л катедра

 

 

Мехатроника, роботика и механика

 

 

проф. д-р Евгений Кръстев

 

 

Мехатроника, роботика и механика

 

 

доц. д-р Иван Чавдаров

 

 

Мехатроника, роботика и механика

 

 

гл. ас. д-р Александър Стефанов

 

 

Мехатроника, роботика и механика

 

 

гл. ас. д-р Димитрина Ставрова

 

 

Мехатроника, роботика и механика

 

 

ас. д-р Димитър Недановски

 

 

Мехатроника, роботика и механика

 

 

ас. д-р Цветан Коцев

 

 

Мехатроника, роботика и механика

 

 

доц. д-р Таня Тонова, Р-л катедра

 

 

Обучение по математика и информатика

 

 

проф. д-р Кирил Банков

 

 

Обучение по математика и информатика

 

 

доц. д-р Ангел Ангелов

 

 

Обучение по математика и информатика

 

 

доц. д-р Николина Николова

 

 

Обучение по математика и информатика

 

 

гл. ас. д-р Ирина Вутова

 

 

Обучение по математика и информатика

 

 

гл. ас. д-р Филип Петров

 

 

Обучение по математика и информатика

 

 

ас. Ридван Исуфов

 

 

Обучение по математика и информатика

 

 

доц. д-р Олга Георгиева, Р-л катедра

 

 

Софтуерни технологии

 

 

проф. д-р Боян Бончев

 

 

Софтуерни технологии

 

 

проф. д-р Иван Койчев

 

 

Софтуерни технологии

 

 

проф. д-р Силвия Илиева

 

 

Софтуерни технологии

 

 

доц. д-р Александър Димов

 

 

Софтуерни технологии

 

 

доц. д-р Александър Григоров

 

 

Софтуерни технологии

 

 

доц. д-р Десислава Петрова-Антонова

 

 

Софтуерни технологии

 

 

доц. д-р Елисавета Гурова

 

 

Софтуерни технологии

 

 

доц. д-р Милен Петров

 

 

Софтуерни технологии

 

 

гл. ас. д-р Сия Цолова

 

 

Софтуерни технологии

 

 

ас. Георги Къдрев

 

 

Софтуерни технологии

 

 

ас. Ирена Павлова

 

 

Софтуерни технологии

 

 

проф. дмн Гено Николов, Р-л катедра

 

 

Числени методи и алгоритми

 

 

проф. д-р Татяна Черногорова

 

 

Числени методи и алгоритми

 

 

доц. д-р Веселин Гушев

 

 

Числени методи и алгоритми

 

 

доц. д-р Лозко Милев

 

 

Числени методи и алгоритми

 

 

доц. д-р Никола Найденов

 

 

Числени методи и алгоритми

 

 

доц. д-р Румен Улучев

 

 

Числени методи и алгоритми

 

 

гл. ас. д-р Ана Авджиева

 

 

Числени методи и алгоритми

 

 

гл. ас. д-р Иван Христов

 

 

Числени методи и алгоритми

 

 

гл. ас. д-р Петър Петров

 

 

Числени методи и алгоритми

 

 

ас. Галина Люцканова-Жекова

 

 

Числени методи и алгоритми

 

 

ас. Тихомир Иванов

 

 

Числени методи и алгоритми

 

 

д-р Жулгена Бенбасат - Банкова

 

 

Преподаватели по английски език

 

 

Рени Радкова

 

 

Преподаватели по английски език

 

 

Радостина Михалева

 

 

Преподаватели по английски език