Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Полезни връзки

   

Център за източни езици и култури - Арменистика и кавказология

Център за източни езици и култури - Японистика

Център по кореистика "Проф. дфн Александър Федотов"

Институт Конфуций

Център за междукултурна комуникация и медиация към ФКНФ

Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

90 години Германистика

British and American Studies Resource Center

The Oxford Test of English

Блог на Магистърска програма: "Семиотика, език и реклама"

Agence Universitaire de la Francophonie

Institut Francais - Sofia

Centre Francophone

Френски научно-технически библиотеки

Френски университетски библиотеки

Катедра "Романистика" на ФКНФ при СУ "Св. Климент Охридски"

Италиански културен институт София

Нова информационна система "АВТОРИТЕ" - специализирана за въвеждане и обработка на данни за научната дейност в СУ .

Новини за живота ... на книгите ... и на писателите

Национален регистър на издаваните книги в България