Начало / Студенти / Заявяване на студентски карти - студенти в горен курс на обучение

   

Издаване на нови студентски електронни карти в СУ за студенти в горен курс на обучение за учебната 2021/2022 г.

 

Във връзка с добавянето на функционалностите на Европейска студентска карта (ESC - https://europeanstudentcard.eu/) и въвеждането на нови студентски електронни карти в СУ (СУ ESC, СУ ISIC-ESC и СУ EYC-ESC), студентите в горен курс на обучение трябва да заявят издаване на нова студентска електронна карта.

След записване за зимен семестър на уч. 2021/2022 г., студентите в горен курс на обучение следва да подадат електронно заявление за издаване на нова студентска електронна карта в Картовата система на Софийски университет - https://cards.uni-sofia.bg, като използват за идентификация потребителско име и парола за СУСИ.

Данните на студента се попълват автоматично от наличната информация в СУСИ (при подаване на заявление системата ще поиска да верифицира текущия статус на студента в СУСИ, за което е нужно да се въведе отново паролата за СУСИ). Полетата "имейл", "телефон" и "имена на латиница" са отключени за редактиране. Студентът избира предпочитания вид карта съгласно Приложение 1, прикачва своя снимка (за документ) и избира начин за заплащане на картата. При заплащане с банков превод е необходимо да се прикачи документът за извършеното плащане.

 

Заплащането на картата се извършва чрез:

  1. Картовата система на Софийски университет чрез Epay/EasyPay
  2. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

Данни за банков превод:

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

Основание: Издаване на студентска карта ; Три имена на студента ; Факултет

 

Картата се получава във филиалната библиотека на факултета в срок от 14 работни дни, считано от датата на одобрение на заявката.

Картите се преиздават срещу заплащане, ако сгрешената информация е по вина на заявителя. В противен случай картите се преиздават безплатно.

В случай на грешна информация, отпечатана на картата, притежателят ѝ уведомява Университета на електронен адрес cards@uni-sofia.bg и връща лично картата в Университетската библиотека. Новата карта се издава за същите срокове и се предоставя отново чрез Университетска библиотека.

 

Приложение 1: Видове и цени на карти

 

Притежател Цена (издаване) Валидност Услуги
СУ ESC карта

Студенти/докторанти/ специализанти

редовно/задочно/дистанционно обучение

 

15 лева За срока на обучение

1.Университетска библиотека

2.Общежития

3.Сгради на СУ

4.Услуги на ESC

СУ ISIC-ESC карта

Студенти/докторанти/ специализанти

редовно обучение

20 лева

За срока на обучение с ежегодно подновяване на стойност 12 лв.

 

1.Университетска библиотека

2.Общежития

3.Сгради на СУ

4.БДЖ /до 26 год./

5.Градски транспорт

6.Намаления на ISIC

www.isic.bg

7.Услуги на ESC

СУ EYC-ESC карта

Студенти/докторанти/ специализанти

задочно обучение /до 30 години/

 

20 лева

За срока на обучение с ежегодно подновяване на стойност 12 лв.

 

1.Университетска библиотека

2.Общежития

3.Сгради на СУ

4.Намаления на EYC

www.youthcard.bg

5.Услуги на ESC